Sveikatos apsauga

Ką reikia žinoti apie gastrostominį maitinimą?

Ką reikia žinoti apie gastrostominį maitinimą? Gastrostominis maitinimas – kai vaikas maitinamas tiesiai į skrandį gastrostomos sagutės ir prijungėjų pagalba. Gastrostomija (gr. gaster – pilvas, skrandis; stoma – burna, anga) – kai padarius pilve angą, į skrandžio ertmę įkišamas vamzdelis, kurio pagalba maitinamas ligonis. Gastrostoma dažniausiai dedama esant rijimo sutrikimams – dažnu atveju tai neurologinė,…

Sveikatos apsauga

Negalios ir specialiųjų poreikių nustatymo vaikui kelias

1. Neišnešiotas naujagimisReikalauja specialios priežiūros bei ypatingo dėmesio, kuriuos būtina suteikti vos jam gimus.Naujagimių (neišnešiotų naujagimių) skyrius Susijusios atmintinės: Koks yra neišnešiotas naujagimis? >> Neišnešiotukai iki 29, 34 ir 37 savaitės >> 2. Naujagimių intensyviosios terapijos skyrius (NITS)Specialūs skyriai, skirti neišnešiotiems naujagimiams, įsikūrę Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.Naujagimių (neišnešiotų naujagimių) skyrius Susijusios atmintinės: Neišnešioto naujagimio priežiūra…

Švietimo pagalba

Slaugytojo ir asmens slaugos paslaugos švietimo ugdymo įstaigose ir dienos centruose

Slaugytojo ir asmens slaugos paslaugos švietimo ugdymo įstaigose ir dienos centruose Darželiai, mokyklos, dienos centrai, kitos ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo švietimo įstaigos gali teikti slaugytojo paslaugas (sveikatos priežiūros, asmens slaugos) dviem būdais, užtikrinant saugią, palankią vaikų sveikatai įstaigos aplinką: sveikatos priežiūros, asmens slaugos paslaugų teikėjas – švietimo ugdymo įstaiga, dienos centras, kuri kreipiasi į Valstybinės…

Švietimo pagalba

Kada reikalinga mokytojo padėjėjo pagalba?

Kada reikalinga mokytojo padėjėjo pagalba? Skirtingų ugdymosi poreikių turinčių mokinių mokymasis kartu kuria naują situaciją, kurioje švietimo prieinamumas nėra vien noras mokyti, tai ir galimybė mokytis saugioje, tinkamoje aplinkoje, t. y. aplinkoje, kurioje kiekvienas besimokantysis būtų ugdomas pagal jo galimybes, poreikius bei polinkius. Todėl vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimas yra jų savarankiškumo skatinimas (nepriklausomumas, savo…

Švietimo pagalba

Apie švietimo pagalbos tarnybos pažymos, kaip dokumento įstaigoms svarbą

Apie švietimo pagalbos tarnybos pažymos, kaip dokumento įstaigoms svarbą Atlikusi nuodugnų vaiko individualių ugdymosi poreikių bei raidos vertinimą, švietimo pagalbos tarnyba arba pedagoginė psichologinė tarnyba pildo pažymą (5 priedas) su specialistų išvada dėl vaiko (mokinio) specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, kuri: privaloma mokyklai, nes joje veikianti vaiko gerovės komisija turi rūpintis reikiamos pagalbos užtikrinimu konkrečiam mokiniui;…

Švietimo pagalba

PPT / ŠPT pažymos svarba vaiko neįgalumo lygio nustatymui

PPT / ŠPT pažymos svarba vaiko neįgalumo lygio nustatymui Švietimo pagalbos tarnyba / Pedagoginė psichologinė tarnyba pildo pažymą (5 priedas) su specialistų išvada dėl vaiko (mokinio) specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, kurią būtina pristatyti į Neįgalumo darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT) kai kreipiatės dėl neįgalumo lygio nustatymo vaikui. Pažyma pridedama prie neįgalumo lygiui nustatyti reikiamų dokumentų. Pažymoje…

Sveikatos apsauga

Ką daryti po vaiko raidos įvertinimo

Ką daryti po vaiko raidos įvertinimo? Tolimesni žingsniai po to, kai su šeimos gydytojo siuntimu užsiregistravote kompleksiniam vaiko raidos įvertinimui, atlikote visus reikiamus testus ir gavote dokumentus su medicininėmis diagnozėmis bei rekomendacijomis: Pasidomėkite, ar pagal nurodytus ligos kodus, Jūsų vaikui gali būti skiriama: švietimo pagalba (mokytojo padėjėjas, logopedas, psichologas) ugdymosi įstaigoje; neįgalumo ir specialiųjų poreikių…