Sveikatos apsauga

Nemokama sveikatos priežiūra tėvams, slaugantiems (prižiūrintiems) negalią turintį vaiką

Nemokama sveikatos priežiūra tėvams, slaugantiems (prižiūrintiems) negalią turintį vaiką Tėvai, slaugantys vaiką su negalią turi pasirūpinti ne tik vaiko, bet ir savo privalomuoju sveikatos draudimu tam, kad galėtų gauti nemokamas sveikatos priežiūros paslaugas gydymo įstaigoje. Nemokamos sveikatos priežiūros skyrimo tvarka: Nemokama sveikatos priežiūra tėvams nesuteikiama savaime, t. y. jie patys turi sutvarkyti reikiamus dokumentus, kad…

Socialinė parama

Siuntimo specialiesiems poreikiams nustatyti parengimo tvarka

Siuntimo specialiesiems poreikiams nustatyti parengimo tvarka Kreipiamasi į vaiko šeimos gydytoją, kuris išduoda siuntimą (galiojantį 60 kalendorinių dienų) į tarnybą vaiko specialiojo poreikio ir jo lygio nustatymui. Pateikiami šie dokumentai: užpildytas siuntimas į NDNT (siuntimas galioja 60 kalendorinių dienų nuo jo užpildymo dienos); medicininiai dokumentai. Tai duomenys apie vaiko sveikatos būklę: testų (pvz., CARS, DISC,…

Socialinė parama

Siuntimo neįgalumo lygiui nustatyti parengimo tvarka

Siuntimo neįgalumo lygiui nustatyti parengimo tvarka Kreipiatės į vaiko šeimos gydytoją, kuris išduoda siuntimą į Neįgalumo darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT) vaiko neįgalumo lygio nustatymui ir parengia dokumentus vaiko neįgalumo lygio įvertinimui. Gydytojas suruošia dokumentus į NDNT per 10 darbo dienų. Šeimos gydytojas parengia ir įteikia vaiko tėvams šiuos dokumentus: Gydytojo užpildytą siuntimą į tarnybą (galioja…

Socialinė parama

Šalpos pencija už neįgalumo lygį

Šalpos pencija už neįgalumo lygį Sodra moka šalpos pensiją už vaikui nustatytą neįgalumo lygį. Neįgalumo lygis Šalpos dydis Šalpos pensija Lengvas neįgalumo lygis 1 ŠPB 132 Eur Vidutinis neįgalumo lygis 1,5 ŠPB 198 Eur Sunkus neįgalumo lygis 2 ŠPB 264 Eur Šaltinis: Dalia Kuliešienė, „Galių dėžutė“ Valstybinės socialinio draudimo Šalpos pensijų bazė (ŠPB) – 132…

Teisinė pagalba

Antrinė teisinė pagalba

Antrinė teisinė pagalba Kas tai? Antrinė teisinė pagalba – tai valstybės garantuojama advokato pagalba teisminiame procese: dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, taip pat Jūsų interesų atstovavimas sprendžiant ginčą ne teisme. Kam teikiama antrinė teisinė pagalba? Ši paslauga suteikiama tik tiems asmenims, kurių pajamos nesiekia finansinių lygių. Iš viso yra du teisinės…

Teisinė pagalba

Nemokama pirminė teisinė pagalba

Nemokama pirminė teisinė pagalba Kas tai? Savivaldybės administracijos tarnautojai, darbuotojai, advokatai (advokatų padėjėjai) ar specialistai iš viešųjų įstaigų, su kuriais savivaldybė yra pasirašiusi sutartį, asmeniškai patars, kaip išspręsti ginčą be teismo, informuos apie teisinę sistemą, įstatymus ir kitus teisės aktus, pakonsultuos, padės parengti valstybės ir savivaldybių institucijoms skirtus dokumentus (išskyrus dokumentus teismams), o taip pat…

Sveikatos apsauga

Nemokama sveikatos priežiūra tėvams ir kūdikiams

Nemokama sveikatos priežiūra tėvams ir kūdikiams Būsimi ir esami tėveliai turi pasirūpinti ne tik vaiko, bet ir savo privalomuoju sveikatos draudimu tam, kad galėtų gauti nemokamas sveikatos priežiūros paslaugas gydymo įstaigoje. Norime Jums padėti ir supažindinti su informacija apie privalomojo sveikatos draudimo suteikimą. Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) valstybės lėšomis skyrimo tvarka tėvams Vaiką auginantys tėvai…

Socialinė parama

Šeimos kortelė gausioms šeimoms bei prižiūrinčioms neįgalujį

Šeimos kortelė gausioms šeimoms bei prižiūrinčioms neįgalujį Šeimos kortelė – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išduotas dokumentas, kuriame įrašytas šeimos kortelės turėtojo vardas, pavardė, kortelės identifikacinis numeris. Šeimos kortelė skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos šeimos kortelės įstatymu. Šeimos kortelėmis gali naudotis gausios ir neįgalius vaikus prižiūrinčios šeimos, nepaisant vaikų amžiaus. Šeimai išduodama…

Socialinė parama

„Mamadienių” ir „tėvadienių” suteikimo tvarka

„Mamadienių” ir „tėvadienių” suteikimo tvarka „Mamadienis“ ir „tėvadienis“ – lengvata taikoma darbuotojams, kurie augina vaikus: neįgalų vaiką iki 18 metų, – 1 papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę); 2 vaikus iki 12 metų, – 1 papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę);…

Socialinė parama

Atvejai, kai slaugant vaiką su negalia, kaupiamas / nekaupiamas stažas

Atvejai, kai slaugant vaiką su negalia, kaupiamas / nekaupiamas stažas Atvejai, kai slaugant vaiką su negalia, slaugančiajam asmeniui stažas pensijai kaupiamas Šiais atvejais slaugančiajam asmeniui stažas pensijai kaupiamas: Neįgalumo lygis Specialieji poreikiai Sunki negalia Nuolatinis priežiūros poreikis I lygis Sunki negalia Nuolatinės slaugos poreikis I lygis Sunki negalia Nuolatinės slaugos poreikis II lygis    Mama…