Susijusių institucijų žemėlapis - Galių dėžutė

Susijusių institucijų žemėlapis

Vaiko, kuriam nustatyti raidos sutrikimai, auginimas – tėvų dėmesio, kantrybės bei užsispyrimo reikalaujantis darbas.

Darbas su šeimomis, auginančiomis raidos sutrikimų turintį vaiką – tai didžiulis ir sudėtingas organizuotų veiklų kompleksas. Tai platus ratas institucijų, kurių indėlis skirtingas, tačiau jos pavaldžios tik savivaldybės administracijai. Deja, tarpusavyje šios įstaigos nebendradarbiauja ir nekomunikuoja, todėl nesusipažįstama ir nesidalijama aktualia informacija, resursais ir patirtimi. Tėvai, perduodantys siuntimus ir pažymas skirtingoms tarnyboms, tampa pagrindiniais tarpinstitucinio ryšio kūrėjais, taip užkraunant visą atsakomybę tėvams ant pečių.

Todėl „Galių dėžutė“ parengė į šeimą orientuotos kompleksinės pagalbos sisteminius žingsnius ir paskelbė institucijų žemėlapį, kuriame išvardinti esminiai etapai, padėsiantys gauti kompleksinę pagalbą visai šeimai.

Institucijos, kuriose lankantis suteikiama pagalba šeimai

Jeigu:

  • gimė neišnešiotas vaikas;
  • šeima, gyvena rajone;
  • vaikui dėl sveikatos būklės būtinas negalios nustatymas;
  • mama, kuri slaugys vaiką yra nedirbanti;
  • šeimai nustatytas grėsmės lygis;
  • vaikas turi sunkią negalią ir yra sulaukęs 18 metų;

šeimai su pažymomis, siuntimais ir kitais dokumentais gali tekti pereiti nuo 18 iki 24 institucijų, kartais grįžtant į tą pačią įstaigą po kelis kartus.

Šeimos gydytojas

Prižiūri vaiką ir, esant poreikiui, išduoda siuntimus gydytojų specialistų konsultacijoms.

Atmintinės

Naujagimių (neišnešiotų naujagimių) skyrius

Kūdikiai stebimi bei prižiūrimi specialistų, suteikiančių būtiną pagalbą tiek mamai, tiek mažyliui.

Atmintinės

Vaikų raidos centras

Teikia ambulatorinės ir stacionarias sveikatos priežiūros paslaugos raidos ypatumų turintiems vaikams.

Atmintinės

Ankstyvosios reabilitacijos tarnyba

Teikia ambulatorines sveikatos paslaugas raidos ypatumų turintiems vaikams.

Atmintinės

PSPC

Teikia nemokamą pirminę sveikatos priežiūrą.
Atmintinės

Ligoninė

Teikia skubiosios pagalbos, slaugos, reabilitacijos, diagnostikos, konsultacines ir terapijos paslaugas.

Atmintinės

Santaros, Kauno klinikos

Teikia specialistų konsultacijas, slaugą, skubiąją pagalbą bei atlieka kitus būtinus tyrimus.

Atmintinės

Sanatorijos

Sanatorinis gydymas skiriamas sergantiems įvairiomis ligomis kūdikiams ir vaikams iki 18 metų.

Atmintinės

Valstybinė ligonių kasa

Gydymosi užsienyje kompensacijos vaikui, sergančiam reta liga, negalinčiam gauti reikiamo gydymo Lietuvoje.

Atmintinės

Teritorinė ligonių kasa

Pasirūpinkite ne tik sveikatos draudimais, bet ir užsienyje gautų reabilitacijos paslaugų kompensavimu.

Atmintinės

Švietimo pagalbos tarnyba, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras (ŠPT/PPT)

Specialistai pildo pažymą su išvada dėl vaiko (mokinio) specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo.

Atmintinės

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (NDNT)

Priima sprendimą dėl vaiko neįgalumo lygio ir/ar specialiųjų poreikių nustatymo.

Atmintinės

Sodra

Moka šalpos pensiją už vaikui nustatytą neįgalumo lygį.

Atmintinės

Savivaldybės socialinės paramos skyrius

Skiria išmokas bei kitokią paramą neįgalų vaiką auginančioms šeimoms.

Atmintinės

Savivaldybės teisės skyrius

Savivaldybės gyventojams teikia pirminę teisinę pagalbą.

Atmintinės

Savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius

Užtikrina savivaldybėje koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras

Teikia techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems įsigijimo paslaugas.

Socialinių paslaugų centras

Sudaro sąlygas šeimoms savarankiškai spręsti socialines problemas ir padeda įveikti socialinę atskirtį.

Ortopedijos techninių priemonių (OTP) įstaiga

Apdraustuosius aprūpina ortopedijos techninėmis priemonėmis (OTP).

Atmintinės

Švietimo ugdymo įstaiga

Suteikia galimybę vaikui mokytis saugioje ir tinkamoje aplinkoje.

Atmintinės

Vaikų dienos centras

Teikia paslaugas vaikams, augantiems socialiai remtinose ir kitokių sunkumų turinčiose šeimose.

Atmintinės

NVO

Stengiasi gerinti gyvenimo sąlygas ar padeda žmonėms, kuriems pagalba labiausiai reikalinga.

Atmintinės

Savitarpio pagalbos grupės

Skirtos žmonėms, kuriuos vienija bendra išgyvenimo patirtis.

Seniūnija

Teikia pagalbą vaikui ir šeimai.

Atmintinės

Vaiko teisių apsaugos tarnyba

Užtikrina vienodą ir aiškią vaiko teisių apsaugą, garantuojamą kiekvienam vaikui.

Savivaldybės šeimos centras

Teikia kompleksinę pagalbą jaunoms šeimoms, stiprinant tėvystės įgūdžius bei skatinant emocinę gerovę.

Teismas

Institucija, į kurią kreipiamasi siekiant apriboti vaiko, sulaukusio 18 m. veiksnumą.
Atmintinės

Policija

Gina Lietuvos žmonių teises ir laisves, saugo ir padeda žmogui, šeimai, bendruomenei.

Socialinių paslaugų ir priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Gausios ir vaikus su negalia auginančios šeimos gali kreiptis dėl Šeimos kortelės.

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba

Padeda nagrinėjant bylas baudžiamojo proceso tvarka.

Atmintinės

SPIS

Socialinės paramos šeimai informacinė sistema, kurioje šeimos gali teikti elektroninius prašymus savivaldybėse teikiamai socialinei paramai gauti.

Atmintinės

Socialinių paslaugų ir priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Gausios ir vaikus su negalia auginančios šeimos gali kreiptis dėl Šeimos kortelės.

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba

Padeda nagrinėjant bylas baudžiamojo proceso tvarka.

Atmintinės

SPIS

Socialinės paramos šeimai informacinė sistema, kurioje šeimos gali teikti elektroninius prašymus savivaldybėse teikiamai socialinei paramai gauti.

Atmintinės