Šeimos kortelė gausioms šeimoms bei prižiūrinčioms neįgalujį

Šeimos kortelė gausioms šeimoms bei prižiūrinčioms neįgalujį Šeimos kortelė – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išduotas dokumentas, kuriame įrašytas šeimos kortelės turėtojo vardas, pavardė, kortelės identifikacinis numeris. Šeimos kortelė skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos šeimos kortelės įstatymu. Šeimos kortelėmis gali naudotis gausios ir neįgalius vaikus prižiūrinčios šeimos, nepaisant vaikų amžiaus. Šeimai išduodama…

„Mamadienių” ir „tėvadienių” suteikimo tvarka

„Mamadienių” ir „tėvadienių” suteikimo tvarka „Mamadienis“ ir „tėvadienis“ – lengvata taikoma darbuotojams, kurie augina vaikus: neįgalų vaiką iki 18 metų, – 1 papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę); 2 vaikus iki 12 metų, – 1 papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę);…

Atvejai, kai slaugant vaiką su negalia, kaupiamas / nekaupiamas stažas

Atvejai, kai slaugant vaiką su negalia, kaupiamas / nekaupiamas stažas Atvejai, kai slaugant vaiką su negalia, slaugančiajam asmeniui stažas pensijai kaupiamas Šiais atvejais slaugančiajam asmeniui stažas pensijai kaupiamas: Neįgalumo lygis Specialieji poreikiai Sunki negalia Nuolatinis priežiūros poreikis I lygis Sunki negalia Nuolatinės slaugos poreikis I lygis Sunki negalia Nuolatinės slaugos poreikis II lygis    Mama…

Stažo kaupimo pensijai tvarka

Stažo kaupimo pensijai tvarka Valstybinis socialinis draudimas (VSD), kitaip stažas pensijai (laikotarpis, kai mokamas socialinis draudimas) – tai valstybės išmokų mokestis „Sodrai“ skirtas tik išmokoms ir jų administravimui: esminė šio mokesčio dalis nukeliauja pensijoms išmokėti (22,3%). Stažas pensijai tiesiogiai priklauso nuo darbo užmokesčio – ne pagal pradirbtą laiką ar etatą, o pagal gautas pajamas ir…

Sergančio vaiko virš 14 metų amžiaus slaugymo tvarka

Sergančio vaiko virš 14 metų amžiaus slaugymo tvarka Kai sergantis vaikas yra virš 14 metų amžiaus ir slaugomas ambulatoriškai: NP išduodamas 7 kalendorinių dienų slaugymo laikotarpiui; slaugos išmoka mokama ne ilgiau 7 kalendorines dienas, nepriklausomai nuo to, kur asmuo slaugomas – stacionare ar namie; pasibaigus terminui, slaugos išmoka nemokama, išduodama medicininė pažyma (forma Nr. 094/a).…

Sergančio vaiko iki 14 metų amžiaus slaugos atvejai

Sergančio vaiko iki 14 metų amžiaus slaugos atvejai Sergantis vaikas yra iki 14 metų amžiaus slaugomas esant ligai, kuri nėra sunkių ligų ar ypač sunkių ligų sąraše. Kai vaikas iki 3 metų amžiaus slaugomas ligoninėje: elektroninis nedarbingumo pažymėjimas (EP) išduodamas reikalingam slaugos laikotarpiui iki 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus slaugant bet kokia liga sergantį…

Nedarbingumo pažymėjimų išdavimas sveiko vaiko priežiūrai

Nedarbingumo pažymėjimų išdavimas sveiko vaiko priežiūrai Sveiko vaiko priežiūra – tai vaiko slaugymo ar priežiūros būtinybė, kylanti dėl įvairių veiksnių. Ikimokyklinio amžiaus, t.y. iki 5 metų ir 11 mėn., sveiko vaiko priežiūros vaikų lopšelyje darželyje arba mokykloje priešmokyklinėje grupėje nustatyto infekcijų plitimą ribojančio režimo: karantino (gripo epidemijos) metu. Tėvų ar įtėvių, kurie dėl savo ligos…

Neterminuotas prašymas ligos išmokai (įskaitant vaiko slaugą) gauti

Neterminuotas prašymas ligos išmokai (įskaitant vaiko slaugą) gauti Kas tai? Neterminuotas prašymas ligos išmokai (įskaitant vaiko slaugą) gauti – tai neribotai galiojantis prašymas, pagal kurį, žmogui susirgus ar slaugant vaiką, jam priklausanti išmoka bus skiriama ir pervedama į nurodytą sąskaitą automatiškai. Kaip pateikti prašymą? Pateikite prašymą „Sodrai“ vieną kartą ir kaskart Jums susirgus ligos išmoka…

Ką svarbu žinoti apie ligos išmoką, kai išduotas nedarbingumo pažymėjimas vaiko slaugymui?

Ką svarbu žinoti apie ligos išmoką, kai išduotas nedarbingumo pažymėjimas vaiko slaugymui? Ligos išmoka skiriama: sveiko vaiko priežiūrai; sergančio vaiko slaugai. Tam, kad gautumėte ligos išmoką, reikia: būti mokėjus ligos socialinio draudimo įmokas „Sodrai“ bent 3 mėnesius per paskutinius 12 mėnesių. Vienu metu išmoką dėl sergančio vaiko slaugos gali gauti: vienas iš jį slaugančių šeimos…

Tėvystės atostogų skyrimo tvarka neišnešiotų kūdikių tėveliams

Tėvystės atostogų skyrimo tvarka neišnešiotų kūdikių tėveliams Neišnešiotukų tėveliai gali pasirinkti, kada išnaudoti 30 dienų suteikiamas tėvystės atostogas. Nuo 2017-07-01 darbuotojams po vaiko gimimo suteikiamos trisdešimt kalendorinių dienų nepertraukiamos trukmės tėvystės atostogos. Šios atostogos suteikiamos bet kuriuo laikotarpiu nuo vaiko gimimo, iki vaikui sukanka trys mėnesiai (komplikuoto gimdymo atveju arba gimus dviem ir daugiau vaikų…