Socialinė parama

Siuntimo specialiesiems poreikiams nustatyti parengimo tvarka

Siuntimo specialiesiems poreikiams nustatyti parengimo tvarka Kreipiamasi į vaiko šeimos gydytoją, kuris išduoda siuntimą (galiojantį 60 kalendorinių dienų) į tarnybą vaiko specialiojo poreikio ir jo lygio nustatymui. Pateikiami šie dokumentai: užpildytas siuntimas į NDNT (siuntimas galioja 60 kalendorinių dienų nuo jo užpildymo dienos); medicininiai dokumentai. Tai duomenys apie vaiko sveikatos būklę: testų (pvz., CARS, DISC,…

Socialinė parama

Siuntimo neįgalumo lygiui nustatyti parengimo tvarka

Siuntimo neįgalumo lygiui nustatyti parengimo tvarka Kreipiatės į vaiko šeimos gydytoją, kuris išduoda siuntimą į Neįgalumo darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT) vaiko neįgalumo lygio nustatymui ir parengia dokumentus vaiko neįgalumo lygio įvertinimui. Gydytojas suruošia dokumentus į NDNT per 10 darbo dienų. Šeimos gydytojas parengia ir įteikia vaiko tėvams šiuos dokumentus: Gydytojo užpildytą siuntimą į tarnybą (galioja…

Socialinė parama

Šalpos pencija už neįgalumo lygį

Šalpos pencija už neįgalumo lygį Sodra moka šalpos pensiją už vaikui nustatytą neįgalumo lygį. Neįgalumo lygis Šalpos dydis Šalpos pensija Lengvas neįgalumo lygis 1 ŠPB 132 Eur Vidutinis neįgalumo lygis 1,5 ŠPB 198 Eur Sunkus neįgalumo lygis 2 ŠPB 264 Eur Šaltinis: Dalia Kuliešienė, „Galių dėžutė“ Valstybinės socialinio draudimo Šalpos pensijų bazė (ŠPB) – 132…

Socialinė parama

Šeimos kortelė gausioms šeimoms bei prižiūrinčioms neįgalujį

Šeimos kortelė gausioms šeimoms bei prižiūrinčioms neįgalujį Šeimos kortelė – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išduotas dokumentas, kuriame įrašytas šeimos kortelės turėtojo vardas, pavardė, kortelės identifikacinis numeris. Šeimos kortelė skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos šeimos kortelės įstatymu. Šeimos kortelėmis gali naudotis gausios ir neįgalius vaikus prižiūrinčios šeimos, nepaisant vaikų amžiaus. Šeimai išduodama…

Socialinė parama

„Mamadienių” ir „tėvadienių” suteikimo tvarka

„Mamadienių” ir „tėvadienių” suteikimo tvarka „Mamadienis“ ir „tėvadienis“ – lengvata taikoma darbuotojams, kurie augina vaikus: neįgalų vaiką iki 18 metų, – 1 papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę); 2 vaikus iki 12 metų, – 1 papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę);…

Socialinė parama

Atvejai, kai slaugant vaiką su negalia, kaupiamas / nekaupiamas stažas

Atvejai, kai slaugant vaiką su negalia, kaupiamas / nekaupiamas stažas Atvejai, kai slaugant vaiką su negalia, slaugančiajam asmeniui stažas pensijai kaupiamas Šiais atvejais slaugančiajam asmeniui stažas pensijai kaupiamas: Neįgalumo lygis Specialieji poreikiai Sunki negalia Nuolatinis priežiūros poreikis I lygis Sunki negalia Nuolatinės slaugos poreikis I lygis Sunki negalia Nuolatinės slaugos poreikis II lygis    Mama…

Socialinė parama

Stažo kaupimo pensijai tvarka

Stažo kaupimo pensijai tvarka Valstybinis socialinis draudimas (VSD), kitaip stažas pensijai (laikotarpis, kai mokamas socialinis draudimas) – tai valstybės išmokų mokestis „Sodrai“ skirtas tik išmokoms ir jų administravimui: esminė šio mokesčio dalis nukeliauja pensijoms išmokėti (22,3%). Stažas pensijai tiesiogiai priklauso nuo darbo užmokesčio – ne pagal pradirbtą laiką ar etatą, o pagal gautas pajamas ir…

Socialinė parama

Sergančio vaiko virš 14 metų amžiaus slaugymo tvarka

Sergančio vaiko virš 14 metų amžiaus slaugymo tvarka Kai sergantis vaikas yra virš 14 metų amžiaus ir slaugomas ambulatoriškai: NP išduodamas 7 kalendorinių dienų slaugymo laikotarpiui; slaugos išmoka mokama ne ilgiau 7 kalendorines dienas, nepriklausomai nuo to, kur asmuo slaugomas – stacionare ar namie; pasibaigus terminui, slaugos išmoka nemokama, išduodama medicininė pažyma (forma Nr. 094/a).…

Socialinė parama

Sergančio vaiko iki 14 metų amžiaus slaugos atvejai

Sergančio vaiko iki 14 metų amžiaus slaugos atvejai Sergantis vaikas yra iki 14 metų amžiaus slaugomas esant ligai, kuri nėra sunkių ligų ar ypač sunkių ligų sąraše. Kai vaikas iki 3 metų amžiaus slaugomas ligoninėje: elektroninis nedarbingumo pažymėjimas (EP) išduodamas reikalingam slaugos laikotarpiui iki 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus slaugant bet kokia liga sergantį…

Socialinė parama

Nedarbingumo pažymėjimų išdavimas sveiko vaiko priežiūrai

Nedarbingumo pažymėjimų išdavimas sveiko vaiko priežiūrai Sveiko vaiko priežiūra – tai vaiko slaugymo ar priežiūros būtinybė, kylanti dėl įvairių veiksnių. Ikimokyklinio amžiaus, t.y. iki 5 metų ir 11 mėn., sveiko vaiko priežiūros vaikų lopšelyje darželyje arba mokykloje priešmokyklinėje grupėje nustatyto infekcijų plitimą ribojančio režimo: karantino (gripo epidemijos) metu. Tėvų ar įtėvių, kurie dėl savo ligos…