Vaiko pinigų mokėjimo tvarka

Vaiko pinigų mokėjimo tvarka Vaiko pinigų išmoką sudaro dvi dalys: universali išmoka yra 60,06 Eur (1,54 BSI dydžio) per mėnesį. Tai vienodo dydžio išmoka visiems vaikams, tarp kurių yra ir vaikai su negalia; papildomai skiriama išmoka vaikams: auginamiems ir / ar globojamiems gausiose šeimose – 40,17 Eur (1,03 BSI dydžio) / 1 vaikui per mėnesį;…

Automobilio statymo kortelė

Automobilio statymo kortelė Tai kortelė, kuri suteikia teisę tėvams, auginantiems vaikus su sunkia negalia arba specialiais poreikiais, sustoti (stovėti) neįgaliesiems skirtose vietose. Teisę gauti kortelę turi vaikai iki 18 metų, kuriems nustatytas: sunkus neįgalumo lygis; specialieji poreikiai ir jų lygiai (specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo…

Dėl būsto pritaikymo šeimoms auginančioms vaikus su sunkia negalia

Dėl būsto pritaikymo šeimoms auginančioms vaikus su sunkia negalia Šeimos, auginančios vaikus su sunkia negalia, gali stiprinti socialinį saugumą, pritaikydamos būstą ir gyvenamąją aplinką. Pritaikytas sanitarinis mazgas (galbūt jūsų vaikas bijo dušo ir jums reikėtų vonios, o gal dušas kaip tik jį ramina?). Apsaugos priemonės balkonui siekiant užtikrinti, kad vaikas netyčia neiškris, išskyrus balkono stiklinimą.…

Atmintinė norintiems gauti vienkartinę finansinę paramą / pašalpą sunkios ligos atveju

Atmintinė norintiems gauti vienkartinę finansinę paramą / pašalpą sunkios ligos atveju Vienkartinė pašalpa – tai finansinė parama šeimai ar asmeniui, kuomet yra sunki finansinė padėtis, skiriama iš savivaldybės biudžeto lėšų. Šios pašalpos dydis ir sąlygos gali varijuoti priklausomai nuo savivaldybės. Finansinė parama skiriama asmenims, vaikams iki 18 metų esant sunkiai ligai, įvertinus bendrai gyvenančių asmenų…

Atvejai, dėl kurių dažniausiai kreipiamasi į savivaldybės socialinės paramos skyrių

Atvejai, dėl kurių dažniausiai kreipiamasi į savivaldybės socialinės paramos skyrių Tikslinės kompensacijos išmoka nustačius specialiuosius poreikius Nustačius vaikui iki 18 metų neįgalumo lygį ir nuolatinės slaugos arba pagalbos (priežiūros) poreikius ir jų lygius, reikia kreiptis į savivaldybių socialinės paramos skyrių dėl kompensacijos išmokėjimo, nes slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslines kompensacijas skiria ir moka savivaldybių…

Apie kraštutinę priemonę – veiksnumo ribojimą vaikui su sunkia negalia sukakus 18 metų

Apie kraštutinę priemonę – veiksnumo ribojimą vaikui su sunkia negalia sukakus 18 metų Sunkią negalią turintis vaikas, kuriam dar nėra suėję 18 metų, įgyja teises, prisiima pareigas ir jas įgyvendina per savo atstovus – tėvus (įtėvius), globėjus, rūpintojus. Tam, kad gautų priklausančias šalpos išmokas, paslaugas, galėtų lankytis sveikatos priežiūros įstaigose, gauti receptus vaistams ir medicininėms…

Kreipimosi į savivaldybės socialinės paramos skyrių tvarka vaikui iki 18 metų NDNT nustačius specialiuosius poreikius

Kreipimosi į savivaldybės socialinės paramos skyrių tvarka vaikui iki 18 metų NDNT nustačius specialiuosius poreikius Vaikui iki 18 metų nustačius neįgalumo lygį ir nuolatinės slaugos arba pagalbos (priežiūros) poreikį, reikia kreiptis į savivaldybių socialinės paramos skyrių dėl kompensacijos išmokėjimo, nes slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslines kompensacijas skiria ir moka savivaldybių administracijos. Dokumentai, reikalingi kompensacijai…

PPT / ŠPT pažymos svarba vaiko neįgalumo lygio nustatymui

PPT / ŠPT pažymos svarba vaiko neįgalumo lygio nustatymui Švietimo pagalbos tarnyba / Pedagoginė psichologinė tarnyba pildo pažymą (5 priedas) su specialistų išvada dėl vaiko (mokinio) specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, kurią būtina pristatyti į Neįgalumo darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT) kai kreipiatės dėl neįgalumo lygio nustatymo vaikui. Pažyma pridedama prie neįgalumo lygiui nustatyti reikiamų dokumentų. Pažymoje…

Asmens vaiklos ir gebėjimų dalyvauti įvertinimo klausimynas

Asmens vaiklos ir gebėjimų dalyvauti įvertinimo klausimynas Asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti įvertinimo klausimynu yra vertinamas žmogaus savarankiškumas Pirmoji klausimyno dalis skirta bendrai informacijai apie asmenį, kuri reikalinga nustatant specialiuosius poreikius, išsiaiškinti. Antrąja dalimi siekiama išsiaiškinti, kokių sunkumų asmuo dėl sveikatos sutrikimų turi savarankiškai vykdydamas tam tikrą veiklą, ar jam reikalinga kito asmens pagalba, pagalbinės…

Atmintinė apie specialiųjų poreikių ir jų lygio nustatymo tvarką vaikui iki 18 metų

Atmintinė apie specialiųjų poreikių ir jų lygio nustatymo tvarką vaikui iki 18 metų Specialiuosius poreikius Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (toliau – tarnyba) nustato tik su gydytojo siuntimu (galiojimo terminas 60 kalendorinių dienų). Specialieji poreikiai gali būti nustatyti jau nustačius neįgalumo lygį arba neįgalumo lygio nustatymo metu. Tokiu atveju, teikiant prašymą tarnybai reikia pažymėti varnelę…