Ką daryti po vaiko raidos įvertinimo

Ką daryti po vaiko raidos įvertinimo?

Tolimesni žingsniai po to, kai su šeimos gydytojo siuntimu užsiregistravote kompleksiniam vaiko raidos įvertinimui, atlikote visus reikiamus testus ir gavote dokumentus su medicininėmis diagnozėmis bei rekomendacijomis:

 1. Pasidomėkite, ar pagal nurodytus ligos kodus, Jūsų vaikui gali būti skiriama:
  • švietimo pagalba (mokytojo padėjėjas, logopedas, psichologas) ugdymosi įstaigoje;
  • neįgalumo ir specialiųjų poreikių išmoka;
  • socialinės garantijos slaugančiam vaiką su negalia;
  • ankstyvoji reabilitacija Lietuvoje ir užsienyje;
  • reabilitacijos paslaugos (masažas, kineziterapija, ergoterapija, fizioterapija, elektrostimuliacija) vietinėje poliklinikoje;
  • sanatorinis gydymas Lietuvoje ir užsienyje;
  • pagalbos specialistų (psichologo, psichiatro, logopedo) paslaugos dienos centruose ar kitose įstaigose pagal gyvenamąją vietą individualių poreikių vaikui ir jo šeimos nariams;
  • techninės pagalbos priemonės (neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė) socialiniame paslaugų centre savivaldybėje, seniūnijoje;
  • būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo kompensavimas savivaldybėje;
  • slaugos, sveikatos priežiūros (vaistų sugirdymas, gastrostominis maitinimas, kateterizavimas, tracheostomos priežiūra) paslaugos ugdymosi įstaigoje, dienos centre ir kitoje įstaigoje, kurioje vaikas ugdosi, leidžia laisvalaikį, reabilituojasi, stovyklauja;
  • dienos socialinė globa asmens namuose ir integrali pagalba į namus (socialinė globa ir slaugos paslaugos);
  • atokvėpio paslaugos šeimai auginančiai individualių poreikių vaiką iki 18 metų;
  • vaiko, sergančio reta liga, gydymas užsienyje.

Švietimo pagalba vaikui

Prireikus švietimo pagalbos, su medicininiais išrašais kreipkitės į miesto ar rajono švietimo pagalbos tarnybą (ŠPT) arba pedagoginės pagalbos tarnybą (PPT) dėl ugdymo poreikių įvertinimo ir jų lygio nustatymo vaikui.

 • Darželį, mokyklą ar kitą įstaigą, kurią lanko (lankys) jūsų vaikas. Pagal ŠPT pažymą darželis, mokykla ar kita ugdymosi įstaiga, privalo teikti tam tikrą švietimo pagalbą, bet ji nėra griežtai apibrėžta (pvz., spec. pedagoginė logopedo, psichologo, mokytojo padėjėjo pagalba, 1-5 k/sav).
 • Neįgalumo darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT), dėl neįgalumo lygio nustatymo vaikui. Pažyma turi įtakos negalios lygio nustatymui, pvz., pateikus tarnybos pažymą, vaiko neįgalumo lygis gali būti koreguojamas iš vidutinio į sunkų.
 • Kai pavienių paslaugų vaiko pagalbos užtikrinimui nepakanka, tėvai kartu su įstaiga (arba tik pati įstaiga, teikianti paslaugas), su dokumentais (vaiko med. išrašais, ŠPT išvada ir neįgalumo pažymėjimu) kreipiasi į tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių dėl paslaugų (pvz., mokytojo padėjėjo paslaugą galima pirkti kaip socialinę paslaugą) pirkimo.

Neįgalumo ir specialiųjų poreikių nustatymas vaikui

Dėl neįgalumo nustatymo su med. išrašais ir švietimo pagalbos tarnybos PPT pažyma kreipkitės į šeimos gydytoją dėl siuntimo neįgalumo lygio ir specialiųjų poreikių nustatymui ir pristatykite dokumentus Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai.

Gavus dokumentus apie vaiko neįgalumo lygį ir specialiuosius poreikius, kreipkitės į:

Socialinės garantijos slaugančiam vaiką su negalia vienam iš tėvų

Pasidomėkite, ar jums, kaip slaugančiam vaiką su negalia asmeniui, kaupsis stažas. Turite atitikti šias sąlygas:

 1. jūsų ir slaugomo vaiko gyvenamoji vieta deklaruota Lietuvoje;
 2. jūs (globėjas, rūpintojas, tėvas/mama):
  1. nesate pensijinio amžiaus ir negaunate valstybinės pensijos, išskyrus valstybinę našlių (maitintojo netekimo, moka Sodra), šalpos arba socialinės pensijos, šalpos pensijos už asmens su negalia slaugą namuose;
  2. nesate draudžiamas socialiniu draudimu Lietuvoje ar kitoje valstybėje;
  3. neturite pajamų arba pajamos mažesnės negu minimalus atlyginimas;
  4. neatliekate laisvės atėmimo bausmės, jums netaikomas kardomasis kalinimas (suėmimas);
  5. teisiškai nepasibaigusi globa (rūpyba), neapribotos tėvystės, motinystės teisės.
 3. Vaikui su negalia turi būti nustatytas I ir II lygio slaugos bei I lygio priežiūros pagalbos poreikis.
 4. Vaikas nėra apgyvendintas globos, auklėjimo ar slaugos įstaigoje.

Kai slaugančiajam vaiką su negalia nedirbančiam vienam iš tėvų kaupiasi stažas

Gavus dokumentus apie vaiko neįgalumo lygį ir specialiuosius poreikius, kreipkitės į Sodrą dėl stažo kaupimosi už vaiko slaugą), jei esate nedirbanti (-is) vienas iš tėvų, kai vaikui nustatytas I ir II lygio slaugos ir I lygio priežiūros pagalbos poreikiai.

Atvejis, kai nedirbantis vienas iš tėvų kaupia stažą pensijai, slaugydamas vaiką su negalia

Šalpos pensija Nuolatinės priežiūros poreikis Nuolatinės slaugos poreikis Bendra suma Kaupiasi stažas slaugančiam asmeniui
I lygis II lygis I lygis
Sunki negalia 2 2 ŠPB

2264* Eur

1,1 TKB

125,4** Eur

389,4* ** Eur Kaupiasi>
1,9 TKB

216,6** Eur>

480,6* ** Eur Kaupiasi
2,6 TKB

296,4**

560,4* ** Eur Kaupiasi

Šaltinis: Kristina Košel-Patil, Lietuvos autizmo asociacija

Valstybinės socialinio draudimo Šalpos pensijų bazė (ŠPB)*: iki 2020 m – 132 Eur; nuo 2020 m – 140 eurų.

Tikslinių kompensacijų bazės dydis (TKB)**: 114 Eur; nuo 2020 m. – 117 Eur.

Kai slaugančiajam vaiką su negalia nedirbančiam vienam iš tėvų stažas nesikaupia

Kai slaugančiam vaiką su negalia vienam iš tėvų stažas pensijai nekaupiamas, vaiko slaugymo terminas (mažiausiai 15 metų) skaičiuojamas šalpos neįgalumo pensijai senatvėje. Už slaugą šalpos pensija gali būti paskirta tik vienam iš tėvų, globėjų (rūpintojų).

Atvejis, kai nedirbančiam vienam iš tėvų, slaugant vaiką su negalia,  kaupiasi slaugymo terminas šalpos neįgalumo pensijai

Šalpos pensija Nuolatinės priežiūros poreikis

II lygis

Bendra suma Slaugymo terminas kaupiasi šalpos neįgalumo pensijai Kaupiasi stažas slaugančiam asmeniui
Vidutinė negalia 1,5 ŠPB

198* Eur

0,6 TKB

68,4** Eur

266,4* ** Eur Kaupiasi Nesikaupia
Sunki negalia 2 ŠPB>

264* Eur

0,6 TKB

68,4** Eur

332,4* ** Eur Kaupiasi Nesikaupia

Šaltinis: Kristina Košel-Patil, Lietuvos autizmo asociacija

Valstybinės socialinio draudimo Šalpos pensijų bazė (ŠPB)*: iki 2020 m – 132 Eur; nuo 2020 m – 140 eurų.

Tikslinių kompensacijų bazės dydis (TKB)**: 114 Eur; nuo 2020 m. – 117 Eur.

Svarbu: būtina kreiptis į ligonių kasas dėl nemokamo sveikatos draudimo, kuriuo būsite draudžiamas tiek laiko, kiek vaikui nustatytas neįgalumo lygis.

Socialinės garantijos slaugančiam vaiką su negalia dirbančiam vienam iš tėvų

Jei esate dirbantis(-i), kreipkitės dėl lengvatų darbovietėje. Pristatykite į darbovietę vaiko neįgalumo lygio  pažymėjimą ir jums bus taikomos lengvatos:

  • pirmumo teisė kasmetinių atostogų suteikimo eilėje (prioriteto tvarka);
  • suteikiamos 25 darbo dienų kasmetinės atostogos (jeigu dirbama penkias dienas per savaitę) arba 30 darbo dienų kasmetinės atostogos (jeigu dirbama šešias darbo dienas per savaitę);
  • 1 papildoma poilsio diena (tėvadienis, mamadienis) per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę);
  • iki 30 kalendorinių dienų nemokamų atostogų;

kai iki 18 metų amžiaus vaikui yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis, elektroninis pažymėjimas išduodamas ir mokama ligos išmoka 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus.

Ankstyvosios reabilitacijos paslaugos

Jeigu pagal nustatytą diagnozę jums priklauso ankstyvosios reabilitacijos paslaugos, su šeimos gydytojo siuntimu kreipkitės į:

 • ankstyvosios reabilitacijos tarnybą pagal gyvenamąja vietą arba į artimiausią ankstyvosios reabilitacijos tarnybą kitoje savivaldybėje dėl paslaugų ambulatoriškai;
 • skyrių pasinaudoti stacionarinėmis ankstyvosios reabilitacijos paslaugomis (Vaiko raidos centras Vilniuje, Vaikų reabilitacijos skyrius “Saulutė” Druskininkuose, Vaikų reabilitacijos ligoninė “Lopšelis” Kaune);
 • ligonių kasas dėl ankstyvosios reabilitacijos paslaugų užsienyje kompensavimo.

Medicininės reabilitacijos paslaugos Lietuvoje ir užsienyje

Dėl medicininės reabilitacijos paslaugų į reabilitologą su med. išrašais ir šeimos gydytojo siuntimu kreipkitės:

 • vietinėje poliklinikoje: logopedo, ergoterapeuto, kineziterapeuto, elektrostimuliacijos ir kitų nemedikamentinio gydymo paslaugų;
 • dėl sanatorinio gydymo skyrimo (kelialapiai SGG, RII, RIII);
 • dėl tretinės ambulatorinės reabilitacijos vietinėje poliklinikoje arba bet kurioje Lietuvos reabilitacijos įstaigoje (Kelialapiai Palaikomojo, pakartotinė ir Ar II);
 • į ligonių kasas dėl gydymo paslaugų, ankstyvosios ir medicininės reabilitacijos užsienyje kompensavimo.

Pagalbos specialistų paslaugos dienos centruose, ugdymosi, sveikatos ir kitose įstaigose pagal gyvenamąją vietą

Pagalbos specialistų paslaugos būtinos ne tik vaikui su individualiais poreikiais, bet ir jo šeimos nariams. Pagalbos specialistų paslaugos teikiamos švietimo įstaigose, švietimo pagalbos tarnybose, pirminės sveikatos priežiūros centruose, poliklinikose, psichikos sveikatos centruose, ankstyvosios reabilitacijos tarnybose, dienos centruose. Labiausiai šeimoms reikia psichologų, specialiųjų pedagogų, logopedų, socialinių pedagogų, kineziterapeutų, psichiatrų.

Sensorinės priemonės, techninės priemonės, būsto, gyvenamosios aplinkos pritaikymas

Su prašymu kreipkitės:

 1. dėl techninių priemonių į socialinių paslaugų centrą;
 2. dėl būsto ir gyvenamosios vietos (keltuvo, sensorinių, techninių priemonių pritaikymo) vaikui su sunkiu neįgalumo lygiu į socialinės paramos skyrių savivaldybėje arba į seniūniją.

Slaugos, sveikatos priežiūros paslaugos įstaigose ir namuose

Priklausomai nuo sveikatos būklės sudėtingumo, individualių poreikių vaikams slaugytojo gali reikėti nuolatos. Tad slaugos, sveikatos priežiūros (vaistų sugirdymas, gastrostominis maitinimas, kateterizavimas, tracheostomos priežiūra) paslaugos būtinos ugdymosi įstaigoje, dienos centre ir kitoje įstaigoje, kurioje vaikas su individualiais ugdosi, leidžia laisvalaikį, reabilituojasi, stovyklauja.

Atokvėpio paslaugos šeimai auginančiai individualių poreikių vaiką iki 18 metų

Laikino atokvėpio paslaugomis siekiama suteikti trumpalaikį poilsį šeimos nariams, besirūpinantiems vaikais su individualiais poreikiais.

Vaiko, sergančio reta liga, gydymas užsienyje

Kreipkitės į ligonių kasas dėl gydymo paslaugų, pvz., jeigu jūsų vaikas serga reta liga ir jam reikiamų paslaugų Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigose nėra.

Mes visada pasiruošę jums padėti!

Mes stengiamės atmintinėse pateikti jums aktualią informaciją apie visas galimybes, priklausančias vaikus su raidos sutrikimais auginančioms šeimoms. Tačiau jei vis dėlto neradote reikiamos informacijos, Mama – Mamai emocinei konsultacijai arba įsigykite gidą tėvams.

Kilo klausimų? O gal turite susijusios patirties? Pasidalinkite savo mintimis komentarų skiltyje:

Subscribe
Notify of
0 Komentarai
Inline Feedbacks
Peržiūrėti visus komentarus