Apie švietimo pagalbos tarnybos pažymos, kaip dokumento įstaigoms svarbą

Apie švietimo pagalbos tarnybos pažymos, kaip dokumento įstaigoms svarbą

 1. Atlikusi nuodugnų vaiko individualių ugdymosi poreikių bei raidos vertinimą, švietimo pagalbos tarnyba arba pedagoginė psichologinė tarnyba pildo pažymą (5 priedas) su specialistų išvada dėl vaiko (mokinio) specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, kuri:
  • privaloma mokyklai, nes joje veikianti vaiko gerovės komisija turi rūpintis reikiamos pagalbos užtikrinimu konkrečiam mokiniui;
  • svarbi savivaldybės vykdomajai institucijai, kuri organizuoja ir koordinuoja švietimo pagalbos teikimą mokiniui, mokytojui, šeimai, mokyklai;
  • gali daryti įtaką vaiko negalios lygio nustatymui, pvz. pateikus tarnybos pažymą, vaiko neįgalumo lygis gali būti koreguojamas iš vidutinio į sunkų.
 2. Pažymą (5 priedas), su specialistų išvada dėl vaiko (mokinio) specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, reikia pristatyti į:
  • švietimo ugdymo įstaigą, kurią vaikas lanko. Pažyma yra privaloma, nes įstaigos vaiko gerovės komisija turi rūpintis būtinos pagalbos užtikrinimu konkrečiam mokiniui;
  • neįgalumo darbingumo nustatymo tarnybai (NDNT). Pažyma pridedama prie neįgalumo lygiui nustatyti reikiamų dokumentų. Pažymoje nurodomas individualių poreikių lygis koeficientu (0,8 – vaikui nustatytas didelių ir labai didelių individualių poreikių lygis; 0,9 – nustatytas vidutinių ir nedidelių individualių poreikių lygis;), kuris turi įtakos negalios lygio nustatymui, pvz., pateikus tarnybos pažymą, vaiko neįgalumo lygis gali būti koreguojamas iš vidutinio į sunkų;
  • kitą įstaigą, kuri organizuoja ir koordinuoja švietimo pagalbos teikimą mokiniui, mokytojui, šeimai, mokyklai.

Naudoti informaciniai šaltiniai:

 • Lietuvos Respublikos Seimas priimtas 2000 m. kovo 28 d. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas Nr. VIII-1591. Prieiga per internetą:
  <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.98693/asr>

Mes visada pasiruošę jums padėti!

Mes stengiamės atmintinėse pateikti jums aktualią informaciją apie visas galimybes, priklausančias vaikus su raidos sutrikimais auginančioms šeimoms. Tačiau jei vis dėlto neradote reikiamos informacijos, Mama – Mamai emocinei konsultacijai arba įsigykite gidą tėvams.

Kilo klausimų? O gal turite susijusios patirties? Pasidalinkite savo mintimis komentarų skiltyje:

Subscribe
Notify of
0 Komentarai
Inline Feedbacks
Peržiūrėti visus komentarus