Teisinė pagalba

Antrinė teisinė pagalba

Antrinė teisinė pagalba Kas tai? Antrinė teisinė pagalba – tai valstybės garantuojama advokato pagalba teisminiame procese: dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, taip pat Jūsų interesų atstovavimas sprendžiant ginčą ne teisme. Kam teikiama antrinė teisinė pagalba? Ši paslauga suteikiama tik tiems asmenims, kurių pajamos nesiekia finansinių lygių. Iš viso yra du teisinės…

Teisinė pagalba

Nemokama pirminė teisinė pagalba

Nemokama pirminė teisinė pagalba Kas tai? Savivaldybės administracijos tarnautojai, darbuotojai, advokatai (advokatų padėjėjai) ar specialistai iš viešųjų įstaigų, su kuriais savivaldybė yra pasirašiusi sutartį, asmeniškai patars, kaip išspręsti ginčą be teismo, informuos apie teisinę sistemą, įstatymus ir kitus teisės aktus, pakonsultuos, padės parengti valstybės ir savivaldybių institucijoms skirtus dokumentus (išskyrus dokumentus teismams), o taip pat…

Socialinė parama

Apie kraštutinę priemonę – veiksnumo ribojimą vaikui su sunkia negalia sukakus 18 metų

Apie kraštutinę priemonę – veiksnumo ribojimą vaikui su sunkia negalia sukakus 18 metų Sunkią negalią turintis vaikas, kuriam dar nėra suėję 18 metų, įgyja teises, prisiima pareigas ir jas įgyvendina per savo atstovus – tėvus (įtėvius), globėjus, rūpintojus. Tam, kad gautų priklausančias šalpos išmokas, paslaugas, galėtų lankytis sveikatos priežiūros įstaigose, gauti receptus vaistams ir medicininėms…