PPT / ŠPT pažymos svarba vaiko neįgalumo lygio nustatymui

Švietimo pagalba

PPT / ŠPT pažymos svarba vaiko neįgalumo lygio nustatymui

Švietimo pagalbos tarnyba / Pedagoginė psichologinė tarnyba pildo pažymą (5 priedas) su specialistų išvada dėl vaiko (mokinio) specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, kurią būtina pristatyti į Neįgalumo darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT) kai kreipiatės dėl neįgalumo lygio nustatymo vaikui.

Pažyma pridedama prie neįgalumo lygiui nustatyti reikiamų dokumentų. Pažymoje pateiktas individualių poreikių lygis reiškia koeficientą:

  • 0,8 –vaikui nustatytas didelių ir labai didelių individualių poreikių lygis;
  • 0,9 – nustatytas vidutinių ir nedidelių individualių poreikių lygis;
  • 1 – nėra SUP arba pažyma apie nustatytus specialiuosius poreikius nėra pateikta.

Koeficientas turi įtakos negalios lygio nustatymui, pvz., pateikus tarnybos pažymą vaiko neįgalumo lygis gali būti koreguojamas iš vidutinio į sunkų.

Naudoti informacijos šaltiniai:

  1. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba. Prieiga per internetą: <www.ndnt.lt>
  2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro,Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. V-1265/V-685/A1-317 Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašo patvirtinimo. Prieiga per internetą: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.404013/CssQJBQljU>
0 0 balsai
Įvertinkite

Mes visada pasiruošę jums padėti!

Mes stengiamės atmintinėse pateikti jums aktualią informaciją apie visas galimybes, priklausančias vaikus su raidos sutrikimais auginančioms šeimoms. Tačiau jei vis dėlto neradote reikiamos informacijos, registruokitės nemokamai konsultacijai arba įsigykite gidą tėvams.

Kilo klausimų? O gal turite susijusios patirties? Pasidalinkite savo mintimis komentarų skiltyje:

0 Komentarai
Inline Feedbacks
Peržiūrėti visus komentarus