PPT / ŠPT pažymos svarba vaiko neįgalumo lygio nustatymui

PPT / ŠPT pažymos svarba vaiko neįgalumo lygio nustatymui

Švietimo pagalbos tarnyba / Pedagoginė psichologinė tarnyba pildo pažymą (5 priedas) su specialistų išvada dėl vaiko (mokinio) specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, kurią būtina pristatyti į Neįgalumo darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT) kai kreipiatės dėl neįgalumo lygio nustatymo vaikui.

Pažyma pridedama prie neįgalumo lygiui nustatyti reikiamų dokumentų. Pažymoje pateiktas individualių poreikių lygis reiškia koeficientą:

  • 0,8 –vaikui nustatytas didelių ir labai didelių individualių poreikių lygis;
  • 0,9 – nustatytas vidutinių ir nedidelių individualių poreikių lygis;
  • 1 – nėra SUP arba pažyma apie nustatytus specialiuosius poreikius nėra pateikta.

Koeficientas turi įtakos negalios lygio nustatymui, pvz., pateikus tarnybos pažymą vaiko neįgalumo lygis gali būti koreguojamas iš vidutinio į sunkų.

Naudoti informacijos šaltiniai:

  1. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba. Prieiga per internetą: <www.ndnt.lt>
  2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro,Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. V-1265/V-685/A1-317 Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašo patvirtinimo. Prieiga per internetą: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.404013/CssQJBQljU>

Mes visada pasiruošę jums padėti!

Mes stengiamės atmintinėse pateikti jums aktualią informaciją apie visas galimybes, priklausančias vaikus su raidos sutrikimais auginančioms šeimoms. Tačiau jei vis dėlto neradote reikiamos informacijos, Mama – Mamai emocinei konsultacijai arba įsigykite gidą tėvams.

Kilo klausimų? O gal turite susijusios patirties? Pasidalinkite savo mintimis komentarų skiltyje:

Subscribe
Notify of
0 Komentarai
Inline Feedbacks
Peržiūrėti visus komentarus