Neterminuotas prašymas ligos išmokai (įskaitant vaiko slaugą) gauti

Neterminuotas prašymas ligos išmokai (įskaitant vaiko slaugą) gauti Kas tai? Neterminuotas prašymas ligos išmokai (įskaitant vaiko slaugą) gauti – tai neribotai galiojantis prašymas, pagal kurį, žmogui susirgus ar slaugant vaiką, jam priklausanti išmoka bus skiriama ir pervedama į nurodytą sąskaitą automatiškai. Kaip pateikti prašymą? Pateikite prašymą „Sodrai“ vieną kartą ir kaskart Jums susirgus ligos išmoka…

Ką svarbu žinoti apie ligos išmoką, kai išduotas nedarbingumo pažymėjimas vaiko slaugymui?

Ką svarbu žinoti apie ligos išmoką, kai išduotas nedarbingumo pažymėjimas vaiko slaugymui? Ligos išmoka skiriama: sveiko vaiko priežiūrai; sergančio vaiko slaugai. Tam, kad gautumėte ligos išmoką, reikia: būti mokėjus ligos socialinio draudimo įmokas „Sodrai“ bent 3 mėnesius per paskutinius 12 mėnesių. Vienu metu išmoką dėl sergančio vaiko slaugos gali gauti: vienas iš jį slaugančių šeimos…

Tėvystės atostogų skyrimo tvarka neišnešiotų kūdikių tėveliams

Tėvystės atostogų skyrimo tvarka neišnešiotų kūdikių tėveliams Neišnešiotukų tėveliai gali pasirinkti, kada išnaudoti 30 dienų suteikiamas tėvystės atostogas. Nuo 2017-07-01 darbuotojams po vaiko gimimo suteikiamos trisdešimt kalendorinių dienų nepertraukiamos trukmės tėvystės atostogos. Šios atostogos suteikiamos bet kuriuo laikotarpiu nuo vaiko gimimo, iki vaikui sukanka trys mėnesiai (komplikuoto gimdymo atveju arba gimus dviem ir daugiau vaikų…

Vaiko pinigų mokėjimo tvarka

Vaiko pinigų mokėjimo tvarka Vaiko pinigų išmoką sudaro dvi dalys: universali išmoka yra 60,06 Eur (1,54 BSI dydžio) per mėnesį. Tai vienodo dydžio išmoka visiems vaikams, tarp kurių yra ir vaikai su negalia; papildomai skiriama išmoka vaikams: auginamiems ir / ar globojamiems gausiose šeimose – 40,17 Eur (1,03 BSI dydžio) / 1 vaikui per mėnesį;…

Automobilio statymo kortelė

Automobilio statymo kortelė Tai kortelė, kuri suteikia teisę tėvams, auginantiems vaikus su sunkia negalia arba specialiais poreikiais, sustoti (stovėti) neįgaliesiems skirtose vietose. Teisę gauti kortelę turi vaikai iki 18 metų, kuriems nustatytas: sunkus neįgalumo lygis; specialieji poreikiai ir jų lygiai (specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo…

Dėl būsto pritaikymo šeimoms auginančioms vaikus su sunkia negalia

Dėl būsto pritaikymo šeimoms auginančioms vaikus su sunkia negalia Šeimos, auginančios vaikus su sunkia negalia, gali stiprinti socialinį saugumą, pritaikydamos būstą ir gyvenamąją aplinką. Pritaikytas sanitarinis mazgas (galbūt jūsų vaikas bijo dušo ir jums reikėtų vonios, o gal dušas kaip tik jį ramina?). Apsaugos priemonės balkonui siekiant užtikrinti, kad vaikas netyčia neiškris, išskyrus balkono stiklinimą.…

Atmintinė norintiems gauti vienkartinę finansinę paramą / pašalpą sunkios ligos atveju

Atmintinė norintiems gauti vienkartinę finansinę paramą / pašalpą sunkios ligos atveju Vienkartinė pašalpa – tai finansinė parama šeimai ar asmeniui, kuomet yra sunki finansinė padėtis, skiriama iš savivaldybės biudžeto lėšų. Šios pašalpos dydis ir sąlygos gali varijuoti priklausomai nuo savivaldybės. Finansinė parama skiriama asmenims, vaikams iki 18 metų esant sunkiai ligai, įvertinus bendrai gyvenančių asmenų…

Atvejai, dėl kurių dažniausiai kreipiamasi į savivaldybės socialinės paramos skyrių

Atvejai, dėl kurių dažniausiai kreipiamasi į savivaldybės socialinės paramos skyrių Tikslinės kompensacijos išmoka nustačius specialiuosius poreikius Nustačius vaikui iki 18 metų neįgalumo lygį ir nuolatinės slaugos arba pagalbos (priežiūros) poreikius ir jų lygius, reikia kreiptis į savivaldybių socialinės paramos skyrių dėl kompensacijos išmokėjimo, nes slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslines kompensacijas skiria ir moka savivaldybių…

Apie kraštutinę priemonę – veiksnumo ribojimą vaikui su sunkia negalia sukakus 18 metų

Apie kraštutinę priemonę – veiksnumo ribojimą vaikui su sunkia negalia sukakus 18 metų Sunkią negalią turintis vaikas, kuriam dar nėra suėję 18 metų, įgyja teises, prisiima pareigas ir jas įgyvendina per savo atstovus – tėvus (įtėvius), globėjus, rūpintojus. Tam, kad gautų priklausančias šalpos išmokas, paslaugas, galėtų lankytis sveikatos priežiūros įstaigose, gauti receptus vaistams ir medicininėms…

Kreipimosi į savivaldybės socialinės paramos skyrių tvarka vaikui iki 18 metų NDNT nustačius specialiuosius poreikius

Kreipimosi į savivaldybės socialinės paramos skyrių tvarka vaikui iki 18 metų NDNT nustačius specialiuosius poreikius Vaikui iki 18 metų nustačius neįgalumo lygį ir nuolatinės slaugos arba pagalbos (priežiūros) poreikį, reikia kreiptis į savivaldybių socialinės paramos skyrių dėl kompensacijos išmokėjimo, nes slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslines kompensacijas skiria ir moka savivaldybių administracijos. Dokumentai, reikalingi kompensacijai…