Sergančio vaiko iki 14 metų amžiaus slaugos atvejai

Sergančio vaiko iki 14 metų amžiaus slaugos atvejai

 1. Sergantis vaikas yra iki 14 metų amžiaus slaugomas esant ligai, kuri nėra sunkių ligų ar ypač sunkių ligų sąraše.
  • Kai vaikas iki 3 metų amžiaus slaugomas ligoninėje:
   • elektroninis nedarbingumo pažymėjimas (EP) išduodamas reikalingam slaugos laikotarpiui iki 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus slaugant bet kokia liga sergantį vaiką;
   • ligos išmoka mokama už visą slaugymo laikotarpį, bet ne ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų per metus;
   • ligos išmoka skiriama šeimos nariui, seneliui ar globėjui;
   • mamai apmokami lovadieniai (išlaikymo išlaidos: maitinimas ir nakvynė), neatsižvelgiant į vaiko medicinines indikacijas (kokia liga serga).
  • Kai vaikas 3 – 7 metų amžiaus slaugomas ligoninėje:
   • EP išduodamas reikalingam slaugos laikotarpiui iki 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus bet kuria liga sergantį vaiką;
   • ligos išmoka mokama už visą slaugymo laikotarpį, bet ne ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų per metus;
   • ligos išmoka skiriama šeimos nariui, seneliui ar globėjui;
   • slaugančiajam asmeniui maitinimas ir nakvynė nėra kompensuojamos. Gydytojas, atsižvelgdamas į vaiko ligos kodą, nustato, kada vaikui reikia specialios priežiūros.
 2. Kai sergantis vaikas yra iki 18 metų amžiaus, slaugomas esant ligai sunkių, ypač sunkių ligų sąraše.
  • Kai iki 18 metų amžiaus vaikas yra sergantis ypač sunkiomis ligomis:
   • EP išduodamas 364 kalendorinėms dienoms, skaičiuojant nuo pirmosios slaugymo dienos;
   • ligos išmoka mokama ne ilgiau kaip 364 kalendorines dienas, skaičiuojant nuo pirmosios slaugymo dienos;
   • pasibaigus terminui, EP išduodamas ir ligos išmoka už to paties vaiko slaugymą, bus mokama ne ilgiau kaip 120 dienų per kalendorinius metus.
  • Kai iki 18 metų amžiaus vaikas yra sergantis sunkiomis ligomis:
   • EP išduodamas 180 kalendorinių dienų per kalendorinius metus;
   • ligos išmoka mokama ne ilgiau kaip 180 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo pirmosios slaugymo dienos;
   • pasibaigus terminui, toliau EP išduodamas ir ligos išmoka už to paties vaiko slaugymą, bus mokama ne ilgiau kaip 120 dienų per kalendorinius metus.
  • Kai iki 18 metų amžiaus vaikui yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis, nepriklausomai nuo ligos kodo:
   • EP išduodamas 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus;
   • ligos išmoka mokama ne daugiau kaip 120 dienų per kalendorinius metus, skaičiuojant nuo pirmosios slaugymo dienos.
 3. Kai vaikas iki 14 metų slaugomas nepertraukiamai.
  • Kai vaikas 7 – 14 metų amžiaus slaugomas nepertraukiamai ambulatoriškai ir stacionare:
   • EP išduodamas 14 kalendorinių dienų laikotarpiui;
   • ligos išmoka mokama ne ilgiau 14 kalendorinių dienų;
   • pasibaigus terminui ligos išmoka nemokama, išduodama medicininė pažyma (forma Nr. 094/a).
  • Kai vaikas iki 14 metų amžiaus slaugomas nepertraukiamai iš stacionaro į stacionarą:
   • stacionare EP išduoda gydantis gydytojas;
   • reabilitacinio sanatorinio gydymo metu EP tęsia arba išduoda naują reabilitacijos gydytojas.
 4. Kai vaikas iki 14 metų amžiaus slaugomas ambulatoriškai.
  • EP išduodamas 14 kalendorinių dienų laikotarpiui;
  • ligos išmoka mokama ne ilgiau 14 kalendorinių dienų.
   Pasibaigus terminui, ligos išmoka nemokama, išduodama medicininė pažyma (forma Nr. 094/a). Pavyzdžiui, sergančiam vaikui nepasveikus per 14 kalendorinių dienų laikotarpį, jį slauganti mama privalo grįžti į darbą. Tėtis, negali imti EP dėl sergančio vaiko slaugymo, kadangi tai pačiai ligai iš karto to padaryti negalima. Vadinasi, kad vaikas iki galo pasveiktų, po dviejų savaičių reikia nutraukti nedarbingumą ir prašyti gydytojo, kad priskirtų kitokio tipo ligą arba gydytojas išduoda medicininę pažymą (forma Nr. 094/a), kurios pagrindu bus suteiktos tikslinės neapmokamos atostogos vaiko slaugai.
 5. Vaikas iki 6 metų ir 11 mėnesių (iki 7 metų) gali būti slaugomas stacionarinėje (AR-3):
  • gydytojas, siųsdamas vaiką į ankstyvąją reabilitaciją, siuntimo formoje turi pažymėti, jog vaikui būtina slauga, tada slaugančiam asmeniui EP išduodamas reikalingam slaugos laikotarpiui iki 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus slaugant bet kuria liga sergantį vaiką;
  • ligos išmoka mokama už visą slaugymo laikotarpį, bet ne ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų per metus;
  • ligos išmoka skiriama šeimos nariui, seneliui ar globėjui;
  • jeigu slaugomi keli vaikai, EP išduodamas tik vienam slaugančiam asmeniui.
 6. EP vaiką slaugančiam asmeniui išduodamas reabilitacijos įstaigos gydytojo pagal ligų sąrašą:
  • iki 120 k d. per metus, vaikas iki 7 m. amžiaus, sergantis bet kuria liga;
  • iki 364 k. d., pasibaigus terminui ne ilgiau kaip 120 k. dienų per kalendorinius metus, vaikas yra iki 18 m. amžiaus, sergantis ypač sunkia liga;
  • iki 180 k. d., pasibaigus terminui ne ilgiau kaip 120 k. d per kalendorinius metus, vaikas yra iki 18 m amžiaus, sergantis sunkia liga;
  • ne ilgiau kaip 120 k. d. per kalendorinius metus, kai vaikas turi sunkią negalią.
 7. Kai vaikas iki 6 metų ir 11 mėnesių (iki 7 metų amžiaus) slaugomas ambulatoriškai ankstyvojoje reabilitacijoje (AR-2), vaiką slaugančiajam ligos išmoka nėra mokama ir nedarbingumo pažymėjimas neišduodamas, tėvai gali susiderinti su darbdaviu, kuris įpareigotas laikytis šeimyninių įsipareigojimų gerbimo principų:
  • Pasinaudojus tikslinėmis nemokamomis atostogomis, darbdaviui pristačius pažymą (forma Nr. 094/a), liudijančią apie sergančio šeimos nario slaugą:
   • 14 kalendorinių dienų, kai vaiką iki 14 metų amžiaus augina vienas iš tėvų;
   • 30 kalendorinių dienų, auginantiems vaiką su negalia iki 18 metų amžiaus;
   • atostogų bendra trukmė negali viršyti trijų mėnesių vaiko motinos nėštumo ir gimdymo atostogų metu ir vaiko priežiūros atostogų metu tėvas (motina – tėvo atostogų) vaikui prižiūrėti metu.
  • Darbdavio ir darbuotojo susitarimu neatvykti į darbą administracijos leidimu ar pasinaudojus kasmetinėmis atostogomis.
  • Darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką iki 14 metų ar vaiką su negalia iki 18 metų:
   • ne mažiau kaip 25 darbo dienų (jeigu dirbama penkias darbo dienas per savaitę);
   • ne mažiau kaip 30 darbo dienų (jeigu dirbama šešias darbo dienas per savaitę) kasmetinės atostogos.
  • Pasinaudojus mamadienių ir tėvadienių (papildomų poilsio dienų, už kurias mokamas vidutinis darbo užmokestis) skyrimo tvarka kiekvieną mėnesį:
   • viena papildoma poilsio diena darbuotojams, kurie turi du vaikus iki 12 metų arba vaiką su negalia iki 18 metų;
   • dvi papildomos poilsio dienos darbuotojams, turintiems tris ir daugiau vaikų iki 12 metų.
 8. Kai vaikas iki 18 metų slaugomas sanatorinio gydymo metu:
  • vykstant sanatoriniam gydymui, būtinai TLK pažymoje turi būti pažymėta varnelė – vaikui reikalinga motinos ar kito lydinčiojo asmens slauga, tuomet už slaugančio asmens nakvynę ir maitinimą sumoka ligonių kasos ir išduodamas EP;
  • EP vaiką slaugančiam asmeniui išduodamas gydančio gydytojo, o sanatorinio gydymo metu pažymėjimą tęsia arba išduoda reabilitacijos įstaigos gydytojas pagal ligų sąrašą:
   • iki 120 k d. per metus, vaikas iki 7 m. amžiaus, sergantis bet kuria liga;
   • iki 364 k. d., pasibaigus terminui ne ilgiau kaip 120 k. dienų per kalendorinius metus, vaikas yra iki 18 m. amžiaus, sergantis ypač sunkia liga;
   • iki 180 k. d., pasibaigus terminui ne ilgiau kaip 120 k. d per kalendorinius metus, vaikas yra iki 18 m amžiaus, sergantis sunkia liga;
   • ne ilgiau kaip 120 k. d. per kalendorinius metus, kai vaikas turi sunkią negalią;
   • jeigu slaugomi keli vaikai, EP išduodamas tik vienam slaugančiam asmeniui.
 9. Kai vaikas iki 18 metų amžiaus slaugomas ambulatorinėje medicininėje reabilitacijoje:
  • Ambulatorinė reabilitacija skiriamas vaikams iki 18 metų, tame tarpe ir kūdikiams iki 12 mėnesių amžiaus. Ar vaikui reikia reabilitacijos ir kokias procedūras skirti, sprendžia fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (reabilitologas), po šeimos gydytojo siuntimo.
  • Nemokamos ambulatorinė reabilitacija skiriamos 5 arba 10 dienų: suteikiamos nemokamos paslaugos: 10 procedūrų bei nemedikamentinio gydymo priemonės pagal ligos kodą. Gali būti skiriamos šios procedūros: masažas, logopedas, psichologas, fizioterapija.
  • Šios nemokamos ambulatorinės reabilitacijos paslaugos, teikiamos reabilitacijos skyriuose, skiriamos su TLK pažyma.
  • Pakartotinė reabilitacija – skiriama neįgaliesiems teisės aktų nustatyta tvarka, dėl tam tikrų priežasčių pirmus 2-3 metus po neįgalumo nustatymo. Skiriama gydančiojo gydytojo be pirmojo reabilitacijos etapo. Trukmė – 24 dienos.
  • Palaikomoji reabilitacija (stacionarinė arba ambulatorinė) (Pal.r) – taikoma neįgaliesiems, teisės aktų nustatyta tvarka, dėl tam tikrų priežasčių, pradedant 3 – 4 metais po neįgalumo pripažinimo. Skiriama gydančiojo gydytojo be pirmojo reabilitacijos etapo. Trukmė – 20 dienų.
  • Ambulatorinė reabilitacija II vaikams (Am.r. II) – skiriama vaikams, kuriems po pirmojo reabilitacijos etapo nebūtina stacionarinė reabilitacija (antrasis etapas), skiriama ambulatorinė reabilitacija (trečiasis etapas). Trukmė – 16 dienų. Per šį laiką skiriama vidutiniškai toks procedūrų skaičiaus kiekis: kineziterapija – 14, ergoterapija – 6, masažas – 6, fizioterapija – 14, psichologo konsultacija – 2, socialinio darbuotojo konsultacija – 2.
 10. Vaiką slaugančiajam ligos išmoka nėra mokama ir nedarbingumo pažymėjimas neišduodamas, tėvai gali susiderinti su darbdaviu, kuris įpareigotas laikytis šeimyninių įsipareigojimų gerbimo principų:
  • Pasinaudojus tikslinėmis nemokamomis atostogomis, darbdaviui pristačius pažymą (forma Nr. 094/a), liudijančią apie sergančio šeimos nario slaugą:
   • 14 kalendorinių dienų, kai vaiką iki 14 metų amžiaus augina vienas iš tėvų;
   • 30 kalendorinių dienų, auginantiems vaiką su negalia iki 18 metų amžiaus;
   • atostogų bendra trukmė negali viršyti trijų mėnesių vaiko motinos nėštumo ir gimdymo atostogų metu ir vaiko priežiūros atostogų metu tėvas (motina – tėvo atostogų) vaikui prižiūrėti metu.
  • Darbdavio ir darbuotojo susitarimu neatvykti į darbą administracijos leidimu ar pasinaudojus kasmetinėmis atostogomis.
  • Darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką iki 14 metų ar vaiką su negalia iki 18 metų:
   • ne mažiau kaip 25 darbo dienų (jeigu dirbama penkias darbo dienas per savaitę);
   • ne mažiau kaip 30 darbo dienų (jeigu dirbama šešias darbo dienas per savaitę) kasmetinės atostogos.
  • Pasinaudojus mamadienių ir tėvadienių (papildomų poilsio dienų, už kurias mokamas vidutinis darbo užmokestis) skyrimo tvarka kiekvieną mėnesį:
   • viena papildoma poilsio diena darbuotojams, kurie turi du vaikus iki 12 metų arba vaiką su negalia iki 18 metų.
   • dvi papildomos poilsio dienos darbuotojams, turintiems tris ir daugiau vaikų iki 12 metų.
 11. Periodinės vaiko ligos yra skirstomos į nepertraukiamas ir su pertrauka:
  • Susirgus kita liga be pertraukos po ankstesnės ligos (nepertraukiamai), vaiką slaugančiajam ligos išmoka nėra mokama ir nedarbingumo pažymėjimas neišduodamas, tėvai gali susiderinti su darbdaviu, kuris įpareigotas laikytis šeimyninių įsipareigojimų gerbimo principų:
  • Pasinaudojus tikslinėmis nemokamomis atostogomis, darbdaviui pristačius pažymą (forma Nr. 094/a), liudijančią apie sergančio šeimos nario slaugą:
   • 14 kalendorinių dienų, kai vaiką iki 14 metų amžiaus augina vienas iš tėvų;
   • 30 kalendorinių dienų, auginantiems vaiką su negalia iki 18 metų amžiaus;
   • atostogų bendra trukmė negali viršyti trijų mėnesių vaiko motinos nėštumo ir gimdymo atostogų metu ir vaiko priežiūros atostogų metu tėvas (motina – tėvo atostogų) vaikui prižiūrėti metu.
  • Darbdavio ir darbuotojo susitarimu neatvykti į darbą administracijos leidimu ar pasinaudojus kasmetinėmis atostogomis.
  • Darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką iki 14 metų ar vaiką su negalia iki 18 metų:
   • ne mažiau kaip 25 darbo dienų (jeigu dirbama penkias darbo dienas per savaitę);
   • ne mažiau kaip 30 darbo dienų (jeigu dirbama šešias darbo dienas per savaitę) kasmetinės atostogos.
  • Pasinaudojus mamadienių ir tėvadienių (papildomų poilsio dienų, už kurias mokamas vidutinis darbo užmokestis) skyrimo tvarka kiekvieną mėnesį:
   • viena papildoma poilsio diena darbuotojams, kurie turi du vaikus iki 12 metų arba vaiką su negalia iki 18 metų.
   • dvi papildomos poilsio dienos darbuotojams, turintiems tris ir daugiau vaikų iki 12 metų.
  • Kai tarp ligų yra pertrauka, vaikui slaugyti EP išduodamas ir ligos išmoka yra mokama, nepaisant išduotų nedarbingumo pažymėjimų skaičiaus.
 12. Kai vieno vaiko slaugos metu suserga kiti vaikai:
  • EP Išduodamas tik vienam slaugančiam šeimos nariui, kai slaugomi keli sergantys vaikai ambulatoriškai;
  • EP išduodamas keliems (skirtingiems) šeimos nariams, kai vienas (ar keli) iš sergančių šeimos narių slaugomas (slaugomi) stacionare ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje, kitas ambulatoriškai;
  • EP slaugyti gali būti išduotas ir kitam šeimos nariui nepertraukiamos slaugos laikotarpiu;
  • Bendra slaugos trukmė negali viršyti slaugomų asmenų amžių atitinkančiai taisyklėse nurodytai trukmei.

Naudoti informaciniai šaltiniai:

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. V-533/A1-189 Dėl Teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo
  Suvestinė redakcija nuo 2019-01-01
  Valstybės žinios, 2005-07-07, Nr. 83-3078
  Prieiga per internetą:
  <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.067FF9539E82/tqKjYLGDkx>
 • Lietuvos Respublikos Seimas 2000 m. gruodžio 21 d. Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas Nr. IX-110
  Suvestinė redakcija nuo 2019-01-01
  Valstybės žinios, 2000-12-29, Nr. 111-3574
  Prieiga per internetą:
  <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.068516AF734B/OUQDfHZTDD>
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. V-533/A1-189. Sunkių ligų, kuriomis sergantiems vaikams iki 18 metų stacionare, ambulatoriškai ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje slaugyti išduodamas nedarbingumo pažymėjimas ne ilgiau kaip 180 kalendorinių dienų, sąrašas
  Redakcija: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1482/A1-640
  Prieiga per internetą: PDF formatu
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. V-1482/A1-640. Ypač sunkių ligų, kuriomis sergantiems vaikams iki 18 metu stacionare, ambulatoriškai ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje slaugyti išduodamas nedarbingumo pažymėjimas ne ilgiau kaip 364 kalendorinėms dienoms, sąrašas
  Prieiga per internetą: PDF formatu
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymas Nr.V-533/A1-189, Žin., 2005, Nr.83-3078, galioja nuo 2005 m. liepos 8 d. Ligų ir būklių, dėl kurių suteikiamos papildomos 14 dienų nėštumo ir gimdymo atostogos, sąrašas
  Prieiga per internetą: PDF formatu
 • Ką daryti, jei slaugau šeimos narį.
  Prieiga per internetą:
  <http://www.sodra.lt/lt/situacijos/ka-daryti-jei-slaugau-seimos-nari>
 • Ką būtina žinoti jeigu staiga užklupo ūmi liga?
  Prieiga per internetą:
  <http://www.savaite.lt/panorama/lietuva/2388-nedarbingumo-pazymejimai-greiciau-ir-paprasciau.html>
 • Svarbu: gripo epidemijos metu pacientai turi išskirtinių teisių.
  Prieiga per internetą:
  <http://www.vlk.lt/naujienos/Puslapiai/Svarbu-gripo-epidemijos-metu-pacientai-turi-išskirtinių-teisių.aspx>
 • Šeimoms, kurių vaikai dažnai serga:
  Prieiga per Internetą:
  <https://mamoszurnalas.lt/pasalpu-sudoku-svarbus-straipsnis-toms-seimoms-kuriu-vaikai-daznai-serga/>

Mes visada pasiruošę jums padėti!

Mes stengiamės atmintinėse pateikti jums aktualią informaciją apie visas galimybes, priklausančias vaikus su raidos sutrikimais auginančioms šeimoms. Tačiau jei vis dėlto neradote reikiamos informacijos, Mama – Mamai emocinei konsultacijai arba įsigykite gidą tėvams.

Kilo klausimų? O gal turite susijusios patirties? Pasidalinkite savo mintimis komentarų skiltyje:

Subscribe
Notify of
0 Komentarai
Inline Feedbacks
Peržiūrėti visus komentarus