Ligos išmoka, kai išduotas nedarbingumo pažymėjimas vaiko slaugymui

Ligos išmoka skiriama:

 • sveiko vaiko priežiūrai;
 • sergančio vaiko slaugai.

Tam, kad gautumėte ligos išmoką, reikia:

 • būti mokėjus ligos socialinio draudimo įmokas „Sodrai“ bent 3 mėnesius per paskutinius 12 mėnesių.

Vienu metu išmoką dėl sergančio vaiko slaugos gali gauti:

 • vienas iš jį slaugančių šeimos narių, pvz., vienas iš tėvų, įtėvių, globėjų, rūpintojų, senelių;
 • keli skirtingi šeimos nariai, kai vienas (ar keli) iš sergančių vaikų slaugomas (slaugomi) stacionare ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje.

Ligos išmoka mokama:

 • nuo pirmosios nedarbingumo dienos iš „Sodros“ biudžeto lėšų ir yra lygi 65,94 % išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio darbo užmokesčio;
 • išmokos dydis apskaičiuojamas pagal žmogaus turėtas pajamas, nuo kurių mokamos „Sodros“ įmokos: vertinamos 3 mėnesius paeiliui turėtos žmogaus pajamos, neskaičiuojant paskutinio mėnesio prieš susergant. Pvz., susirgus sausio mėnesį, kompensuojamas uždarbis apskaičiuojamas pagal nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio 30 d turėtas pajamas.

Ligos išmoka mokama tik nustatytą laiką, nesvarbu, kokios trukmės nedarbingumo pažymėjimas, pagal:

 • paskirtį: sergančiam vaikui slaugyti arba sveikam vaikui prižiūrėti;
 • paslaugų pobūdį: vaikas slaugomas ambulatoriškai ar stacionare;
 • vaiko amžių: iki 7, 14 ar 18 metų;
 • diagnozę: bet kuri liga, įrašyta į sunkių, ypač sunkių ligų sąrašus;
 • neįgalios lygį: kai vaikui nustatytas sunkus neįgalumo lygis;
 • vaiko sergamumo periodiškumą: kai po susirgimų yra pertraukos arba sergama viena liga po kitos;
 • sergančių vaikų skaičių.

Kai ligos išmoka nėra mokama ir nedarbingumo pažymėjimas neišduodamas, tėvai gali susiderinti su darbdaviu, kuris įpareigotas laikytis šeimyninių įsipareigojimų gerbimo principų:

 • Pasinaudojus tikslinėmis nemokamomis atostogomis, darbdaviui pristačius pažymą (forma Nr. 094/a), liudijančią apie sergančio šeimos nario slaugą:
  • 14 kalendorinių dienų, kai vaiką iki 14 metų amžiaus augina vienas iš tėvų;
  • 30 kalendorinių dienų, auginantiems negalią turintį vaiką iki 18 metų amžiaus;
  • atostogų bendra trukmė negali viršyti trijų mėnesių vaiko motinos nėštumo ir gimdymo atostogų metu ir vaiko priežiūros atostogų metu tėvas (motina – tėvo atostogų) vaikui prižiūrėti metu.
 • Darbdavio ir darbuotojo susitarimu neatvykti į darbą administracijos leidimu.
 • Pasinaudojus kasmetinėmis atostogomis:
  • ne mažiau kaip 20 darbo dienų (jeigu dirbama penkias darbo dienas per savaitę);
  • ne mažiau kaip 24 darbo dienų (jeigu dirbama šešias darbo dienas per savaitę) kasmetinės atostogos.
 • Pasinaudojus mamadienių ir tėvadienių (papildomų poilsio dienų, už kurias mokamas vidutinis darbo užmokestis) skyrimo tvarka kiekvieną mėnesį:
  • viena papildoma poilsio diena darbuotojams, kurie turi du vaikus iki 12 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų.
  • dvi papildomos poilsio dienos darbuotojams, turintiems tris ir daugiau vaikų iki 12 metų.

Naudoti informaciniai šaltiniai:

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. V-533/A1-189 Dėl Teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo
  Suvestinė redakcija nuo 2019-01-01
  Valstybės žinios, 2005-07-07, Nr. 83-3078
  Prieiga per internetą:
  <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.067FF9539E82/tqKjYLGDkx>
 • Lietuvos Respublikos Seimas 2000 m. gruodžio 21 d. Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas Nr. IX-110
  Suvestinė redakcija nuo 2019-01-01
  Valstybės žinios, 2000-12-29, Nr. 111-3574
  Prieiga per internetą:
  <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.068516AF734B/OUQDfHZTDD>
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. V-533/A1-189. Sunkių ligų, kuriomis sergantiems vaikams iki 18 metų stacionare, ambulatoriškai ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje slaugyti išduodamas nedarbingumo pažymėjimas ne ilgiau kaip 180 kalendorinių dienų, sąrašas
  Redakcija: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1482/A1-640
  Prieiga per internetą: PDF formatu
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. V-1482/A1-640. Ypač sunkių ligų, kuriomis sergantiems vaikams iki 18 metu stacionare, ambulatoriškai ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje slaugyti išduodamas nedarbingumo pažymėjimas ne ilgiau kaip 364 kalendorinėms dienoms, sąrašas
  Prieiga per internetą: PDF formatu
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymas Nr.V-533/A1-189, Žin., 2005, Nr.83-3078, galioja nuo 2005 m. liepos 8 d. Ligų ir būklių, dėl kurių suteikiamos papildomos 14 dienų nėštumo ir gimdymo atostogos, sąrašas
  Prieiga per internetą: PDF formatu
 • Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų 1994 m. liepos 18 d įstatymas Nr. I-549, Valstybės žinios, 1994-08-03, Nr. 59-1153.
  Prieiga per internetą: <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A7F77DF94F5D/asr>

Mes visada pasiruošę jums padėti!

Mes stengiamės atmintinėse pateikti jums aktualią informaciją apie visas galimybes, priklausančias vaikus su raidos sutrikimais auginančioms šeimoms. Tačiau jei vis dėlto neradote reikiamos informacijos, Mama – Mamai emocinei konsultacijai arba įsigykite gidą tėvams.

Kilo klausimų? O gal turite susijusios patirties? Pasidalinkite savo mintimis komentarų skiltyje:

Subscribe
Notify of
0 Komentarai
Inline Feedbacks
Peržiūrėti visus komentarus