Mamadieniai ir tėvadieniai 2022 metais

Mamadieniai - Galių dėžutė

Galiojantis Darbo kodeksas, numato, kad mamadieniai ir tėvadieniai (papildoma poilsio diena per mėnesį) suteikiama darbuotojams, kurie augina vaikus:

  • neįgalų vaiką iki 18 metų, – 1 papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę);
  • 2 vaikus iki 12 metų, – 1 papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę);
  • 3 ir daugiau vaikų iki 12 metų, – 2 dienos per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę).

Kam priklauso mamadieniai ar tėvadieniai?

Mamadieniai ir tėvadieniai priklauso dirbantiems pagal darbo sutartis abiems tėvams, auginantiems 2 ar daugiau vaikų iki 12 metų amžiaus arba 1 neįgalų vaiką iki 18 metų amžiaus.

Svarbu: vaikų amžius iki 12 metų reiškia, jog vaikas dar nėra sulaukęs tokio amžiaus. 

Kada priklauso mamadienis ar tėvadienis?

Norėdami gauti papildomą poilsio dieną, dirbantys pagal darbo sutartis tėvai, auginantys 2 ar daugiau vaikų iki 12 metų amžiaus arba 1 neįgalų vaiką iki 18 metų amžiaus, turi parašyti prašymą darbdaviui, kuriame būtų nurodyta, kada ir dėl kokios priežasties prašoma suteikti papildomą poilsio dieną ar sutrumpinti darbo laiką, prie prašymo pridedant vaikų gimimo liudijimus ar vaikų gimimo įrašus, neįgalumą patvirtinančius dokumentus.

Mamadienio/tėvadienio prašymo forma >>

Kas apmoka mamadienius ir tėvadienius?

Darbdavys darbuotojui už papildomas poilsio dienas moka jo vidutinį darbo užmokestį, tačiau jų nepanaudojus už jas nėra kompensuojama.

Papildoma poilsio diena galioja auginantiems vaikus darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis.

Papildomos poilsio dienos nėra išskaičiuojamos iš kasmetinių apmokamų atostogų, o jų nepanaudojus į kitą mėnesį nėra perkeliamos ar sumuojamos, išskyrus darbuotojus, kurie dirba ilgesnėmis negu aštuonios darbo valandos pamainomis.

Laisvas pusdienis pirmąją mokslo metų dieną

Tėvams, kurie turi 1 ar daugiau vaikų iki 14 metų, besimokančių pagal priešmokyklinio, pradinio ar bendrojo ugdymo programą, ir kurie neturi teisės į papildomas poilsio dienas, priklauso pusė laisvos dienos pirmąją mokslo metų dieną. Šis laikas taip pat yra apmokamas mokant vidutinį darbuotojo darbo užmokestį. 

Daugiau kasmetinių atostogų vienišiems tėvams

Tėvams, kurie vieni augina vaiką iki 14 metų ar neįgalų vaiką iki 18 metų priklauso daugiau kasmetinių atostogų:

  • 25 darbo dienos, jei dirbama penkias dienas per savaitę;
  • 30 darbo dienų, jei dirbama šešias dienas per savaitę.

Įprastai darbuotojams numatyta minimali kasmetinių atostogų trukmė – 20 darbo dienų (arba 24 darbo dienos, jei dirbama šešias dienas per savaitę).

Ką daryti, jei darbdavys nesutinka suteikti papildomos poilsio dienos?

Atsisakant suteikti papildomą poilsio dieną ar atitinkamai sutrumpinti darbo laiką darbuotojas turi galimybę ginti savo teises, kreipdamasis į Valstybinę darbo inspekciją arba Darbo ginčų komisiją.

SVARBU:
Kai abu tėvai kuriems, priklauso papildoma poilsio diena, ją norėtų turėti kartu, esant skirtingiems darbdaviams, problemų neturėtų kilti, tačiau kartu dirbant vienoje darbovietėje, gali kilti sunkumų rasti šiems darbuotojams pamainą, todėl būtinas bendras darbuotojų ir darbdavio susitarimas

Naudoti informaciniai šaltiniai:

  • Lietuvos Respublikos Seimas, 2016 m. rugsėjo 14 d. LR darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas nr. XII-2603. Prieiga per Internetą: < https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10c6bfd07bd511e6a0f68fd135e6f40c/JuHGaFpCmU>
  • Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Mamadieniai ir tėvadieniai priklauso abiems tėvams. Prieiga per Internetą: https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/mamadieniai-ir-tevadieniai-priklauso-abiems-tevams

Mes visada pasiruošę jums padėti!

Mes stengiamės atmintinėse pateikti jums aktualią informaciją apie visas galimybes, priklausančias vaikus su raidos sutrikimais auginančioms šeimoms. Tačiau jei vis dėlto neradote reikiamos informacijos, Mama – Mamai emocinei konsultacijai arba įsigykite gidą tėvams.

Kilo klausimų? O gal turite susijusios patirties? Pasidalinkite savo mintimis komentarų skiltyje:

Subscribe
Notify of
0 Komentarai
Inline Feedbacks
Peržiūrėti visus komentarus