Siuntimo neįgalumo lygiui nustatyti parengimo tvarka

Socialinė parama

Siuntimo neįgalumo lygiui nustatyti parengimo tvarka

Kreipiatės į vaiko šeimos gydytoją, kuris išduoda siuntimą į Neįgalumo darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT) vaiko neįgalumo lygio nustatymui ir parengia dokumentus vaiko neįgalumo lygio įvertinimui. Gydytojas suruošia dokumentus į NDNT per 10 darbo dienų.

Šeimos gydytojas parengia ir įteikia vaiko tėvams šiuos dokumentus:

 1. Gydytojo užpildytą siuntimą į tarnybą (galioja 60 kalendorinių dienų).
 2. Medicininiai dokumentai. Tai duomenys apie vaiko sveikatos būklę: testų (pvz., CARS, DISC, WISC) medicininių tyrimų, konsultacijų, gydymo stacionare išrašų (forma Nr. 003/a), vaiko sveikatos istorijos (forma Nr. 025/a), papildomų dokumentų ir išrašų apie gretutines ligas, judėjimo, psichikos, regos ir klausos bei kalbos f-jų sutrikimus kopijos, patvirtintos siuntimą pildžiusio gydytojo spaudu ir parašu.
 3. Vaiko tėvų prašymą dėl neįgalumo lygio nustatymo (prašymą galima užpildyti atvykus į tarnybą arba užpildyti tarnybos interneto svetainėje adresu www.ndnt.lt ir atsispausdinti).
 4. Vaiko, kuriam nustatomas neįgalumo lygis, tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 5. Vieno iš tėvų tapatybę patvirtinantys dokumentai.
 6. Viena 3×4 dydžio nuotrauka; (bei papildoma nuotrauka, jeigu nustatomas sunkus neįgalumo lygis, neįgaliųjų automobilio statymo kortelei gauti).
 7. ŠPT/PPT (švietimo pagalbos tarnybos ar pedagoginės psichologinės tarnybos) pažymą dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių lygio.
 8. Paruošti dokumentai pateikiami per 60 kalendorinių dienų.

SVARBU:

 • Dokumentus galima pradėti tvarkyti tik po pirmojo išrašymo iš ligoninės, išmokos nėra mokamos atgaline data.
 • Kreipimosi į gydymo įstaigą dėl papildomų duomenų ir sprendimo priėmimo terminas. Per 3 d. nuo dokumentų registravimo tarnyba turi teisę kreiptis į vaiko sveikatos priežiūros įstaigą su prašymu pateikti papildomus dokumentus, patikslinti pateiktas išvadas ir tyrimų duomenis, diagnozes ir funkcijų sutrikimų laipsnius.
 • Jeigu nepridėjote ŠPT/PPT (švietimos pagalbos tarnyba / pedagoginė psichologinė tarnyba) pažymos apie specialius ugdymosi poreikius ruošiant dokumentus neįgalumo lygio nustatymui, tai galite padaryti:
  • pas šeimos gydytoją, kol dokumentai yra ruošiami;
  • pristatę dokumentus į tarnybą registravimo metu;
  • po dokumentų registravimo dėl neįgalumo nustatymo vaikui, kai tarnyba paprašo dokumentų patikslinimo.

Naudoti informaciniai šaltiniai:

 • Lietuvos Respublikos Seimas priimtas 2000 m. kovo 28 d. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas Nr. VIII-1591. Prieiga per internetą:
  <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.98693/asr>
0 0 balsai
Įvertinkite

Mes visada pasiruošę jums padėti!

Mes stengiamės atmintinėse pateikti jums aktualią informaciją apie visas galimybes, priklausančias vaikus su raidos sutrikimais auginančioms šeimoms. Tačiau jei vis dėlto neradote reikiamos informacijos, registruokitės nemokamai konsultacijai arba įsigykite gidą tėvams.

Kilo klausimų? O gal turite susijusios patirties? Pasidalinkite savo mintimis komentarų skiltyje:

0 Komentarai
Inline Feedbacks
Peržiūrėti visus komentarus