Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacija šeimoms auginančioms vaikus su sunkia negalia, kuriems nustatytas nuolatinės slaugos poreikis

Kas turi teisę gauti kompensaciją?

Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacija skiriama ir mokama šeimoms, auginančioms vaiką su negalia iki 18 metų, kuriam nustatytas nuolatinės slaugos poreikis, jei bent vienas iš šeimos narių turi vairuotojo pažymėjimą. 

Svarbu: šeimos turi teisę gauti šią kompensaciją ir toliau, jeigu vaikui su negalia, sukakus 18 metų, nepertraukiamai nustatyta visiška negalia ir (ar) specialusis nuolatinės slaugos poreikis (jei vietoj nuolatinės slaugos poreikio nebuvo nustatytas nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis). 

Kur kreiptis?

Gavę specialiojo nuolatinės slaugos poreikio pažymą iš NDNT, kreipkitės į Sodrą dėl kompensacijos skyrimo. Sprendimą dėl kompensacijos skyrimo „Sodra” priima ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo dokumentų pateikimo dienos.

AKTUALU: Apie specialiųjų poreikių ir jų lygio nustatymo tvarką vaikui iki 18 metų >>

Gavus iš NDNT specialaus nuolatinės slaugos poreikio pažymą reikia užpildyti Prašymą dėl kompensacijos skyrimo: ​

 • Internetu, prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui. Prašymo pateikti dokumentai turi būti pasirašyti elektroniniu kvalifikuotu parašu. Turite pateikti tik dokumentų originalus arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas seniūno dokumentų kopijas. 
 • Paštu. Prie prašymo turi būti pridėtos įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas seniūno asmens tapatybę patvirtinančio dokumento bei pridedamų dokumentų originalų kopijos.
 • Atvykus į „Sodros“ skyrių. Prašymą užpildys ir Jums pateiks pasirašyti darbuotojas. Atvykus reikia:
  • turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervedama kompensacija.

Svarbu:

 • Pildant prašymą būtina nurodyti sąskaitos numerį (20 simbolių: LT ir 18 skaitmenų), o ne kortelės numerį (16 simbolių). Jei prašyme bus nurodytas kortelės numeris, kompensacija nebus pervedama. 
 • Asmuo, kuris kreipiasi dėl kompensacijos skyrimo, pateikia visų nurodytų dokumentų originalus, arba jų kopijas, įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas seniūno, išskyrus dokumentus, patvirtinančiu lengvojo automobilio įigijimo išlaidas (gali būti pateikiami šių dokumentų originalai arba jų kopijos patvirtintos VĮ „Regitra“).  

Kada skiriama ir mokama kompensacija?

Kompensacija skiriama ir mokama, kai šeima:

 • įsigyja arba jau yra įsigijusi lengvąjį automobilį;
 • įsigyja lengvąjį automobilį ir jį techniškai pritaiko;
 • įsigyja lengvąjį automobilį ir jį remontuoja;
 • įsigyja lengvąjį automobilį, jį techniškai pritaiko ir remontuoja;
 • jau turimą lengvąjį automobilį techniškai pritaiko;
 • jau turimą lengvąjį automobilį remontuoja;
 • jau turimą lengvąjį automobilį techniškai pritaiko ir remontuoja*. 

Svarbu*: 

 1. Lengvojo automobilio techninio pritaikymo išlaidas sudaro rankinio valdymo įrengimo išlaidos. Lengvojo automobilio remonto išlaidas sudaro automobilio kėbulo ir kitų dalių remonto, dažymo darbų bei dažymo medžiagų ir keičiamų dalių bei agregatų įsigijimo išlaidos.
 2. Kompensacija skiriama, o paskirtoji mokama tik toms šeimoms, kurios neįgalų vaiką augina namuose.

Kompensacijos dydis

Kompensacija siekia iki 2688 Eur. Norint ją gauti, reikia pateikti dokumentus, pagrindžiančius faktines išlaidas. 

Kaip dažnai gali būti mokama kompensacija?

Šia teise šeimos gali pasinaudoti vieną kartą per 6 metus. Kompensacija išmokama terminą skaičiuojant nuo paskutinio sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos.

Kokius dokumentus reikia pateikti?

Lengvojo automobilio įsigijimo, pritaikymo ir remonto kompensacija skiriama ir mokama pateikus dokumentus:

 • Prašymą dėl kompensacijos skyrimo;
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • NDNT išduotą pažymą apie neįgaliam vaikui nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį;
 • Neįgalaus vaiko gimimo liudijimą;
 • Vairuotojo pažymėjimą. Jei šeimos, auginančios neįgalų vaiką, narys, kuris kreipiasi dėl kompensacijos skyrimo, neturi vairuotojo pažymėjimo, šį pažymėjimą gali pateikti jo sutuoktinis arba kartu gyvenantis ir bendrą ūkį tvarkantis asmuo;
 • Dokumentus, patvirtinančius lengvojo automobilio įsigijimo išlaidas:
  • sąskaita faktūra, kasos aparato kvitas ar kasos pajamų orderio antrasis egzempliorius ir pinigų sumokėjimą patvirtinantis dokumentas;
  • pirkimo užsienio valstybėje dokumentas ir šio dokumento vertimas į lietuvių kalbą, jei automobilis perkamas užsienyje, vertimas turi būti patvirtintas vertimą atlikusio asmens parašu;
  • sąskaita faktūra ar PVM sąskaita faktūra, arba pinigų sumokėjimą patvirtinantis dokumentas (kasos aparato kvitas ar pinigų priėmimo kvitas, ar prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitas), jei automobilis perkamas iš asmens, vykdančio individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymą;
  • pirkimo – pardavimo kvitas, jei automobilis perkamas iš asmens, turinčio individualios veiklos pažymą;
  • lizingo davėjo dokumentas (pažyma ar aktas) apie visos lizingo sutartyje numatytos kainos sumokėjimą ir nuosavybės teisės į automobilį perdavimą lizingo gavėjui, jei automobilis įsigytas lizingo būdu. 

Svarbu: kompensacija galima automobiliui, kuris buvo įsigytas iš juridinio asmens arba fizinio asmens, veikiančio pagal individualią veiklą

 • Transporto priemonės registracijos liudijimą.
 • Nepriklausomo turto vertintojo ataskaita apie automobilio rinkos vertę (kai asmuo pageidauja gauti automobilio įsigijimo išlaidų kompensaciją). Tokios ataskaitos pateikti nereikia, jei perkamas naujas automobilis (neeksploatuotas).
 • Jei automobilis buvo techniškai pritaikomas ir (ar) remontuojamas, – automobilio techninį pritaikymą ir (ar) remontą atlikusio subjekto išduotas dokumentas, patvirtinantis techninio pritaikymo ir (ar) remonto išlaidas.

Svarbu: 

 • Lengvojo automobilio kompensacija skiriama vaikams ne tik su judėjimo negalia, t,y, skiriama visoms negalios formoms dėl kurių nustatytas sunkus neįgalumo lygis ir specialusis slaugos poreikis. 
 • Asmuo, kuris kreipiasi dėl kompensacijos skyrimo, pateikia visų nurodytų dokumentų originalus, arba jų kopijas, įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas seniūno, 
 • išskyrus dokumentus, patvirtinančiu lengvojo automobilio įsigijimo išlaidas (gali būti pateikiami šių dokumentų originalai arba jų kopijos patvirtintos VĮ “Regitra”.  

Naudoti informacijos šaltiniai:

Mes visada pasiruošę jums padėti!

Mes stengiamės atmintinėse pateikti jums aktualią informaciją apie visas galimybes, priklausančias vaikus su raidos sutrikimais auginančioms šeimoms. Tačiau jei vis dėlto neradote reikiamos informacijos, Mama – Mamai emocinei konsultacijai arba įsigykite gidą tėvams.

Kilo klausimų? O gal turite susijusios patirties? Pasidalinkite savo mintimis komentarų skiltyje:

Subscribe
Notify of
0 Komentarai
Inline Feedbacks
Peržiūrėti visus komentarus