Atvejai, dėl kurių dažniausiai kreipiamasi į savivaldybės socialinės paramos skyrių

Tikslinės kompensacijos išmoka nustačius specialiuosius poreikius

Nustačius vaikui iki 18 metų neįgalumo lygį ir nuolatinės slaugos arba pagalbos (priežiūros) poreikius ir jų lygius, reikia kreiptis į savivaldybių socialinės paramos skyrių dėl kompensacijos išmokėjimo, nes slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslines kompensacijas skiria ir moka savivaldybių administracijos. Daugiau informacijos atmintinėse „Kreipimosi į savivaldybės socialinės paramos skyrių tvarka nustačius specialiuosius poreikius vaikui, tvarka“, „Neįgalumo nustatymo tvarka vaikui iki 18 metų“, „Apie specialiųjų poreikių ir jų lygio nustatymo tvarką vaikui iki 18 metų.“

Dėl veiksnumo apribojimo tam tikrose srityse

Asmens gebėjimus pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus įvertinti ir išvadą teismui parengti turi to asmens, kurį prašoma pripažinti neveiksniu arba ribotai veiksniu tam tikroje srityje, gyvenamosios savivaldybės socialiniai darbuotojai. Kreipiamasi ne tiesiai į socialinius darbuotojus ar įstaigas, kuriose jie dirba, bet reikia kreiptis į savivaldybės socialinės paramos skyrių arba į savivaldybės administraciją, kuri ne vėliau, kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos turi perduoti šį prašymą įstaigai, kurios socialiniai darbuotojai vertina asmens gebėjimus priimti sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje vertina ir rengia išvadas. Daugiau informacijos atmintinėje „Dėl neveiksnumo / riboto veiksnumo tam tikrose srityse nustatymo pilnametystės sulaukusiam asmeniui.”

Dėl būsto pritaikymo

Šeimos, auginančios vaikus su sunkia negalia, gali stiprinti socialinį saugumą, pritaikydamos būstą ir gyvenamąją aplinką.

 1. Pritaikytas sanitarinis mazgas (galbūt jūsų vaikas bijo dušo ir jums reikėtų vonios, o gal dušas kaip tik jį ramina?).
 2. Apsaugos priemonės balkonui siekiant užtikrinti, kad vaikas netyčia neiškris, išskyrus balkono stiklinimą.
 3. Įrengtas dujų nuotėkio signalizatorius.
 4. Saugos priemonės kambariuose (minkštintos sienos ar pakeista grindų danga dėl sensorinių specifiškumų; ant langų priklijuota apsauginė plėvelė; įrengti durų užraktai ir pan.).
 5. Jei būste nėra kanalizacijos – ją įrengti arba prijungti prie centralizuotų tinklų.
 6. Pagalba įsigyjant tam tikras sensorines ir kitas priemones.

Dėl vienkartinės finansinės paramos / pašalpos sunkios ligos atveju

Vienkartinė pašalpa skiriama šeimai ar asmeniui iš savivaldybės biudžeto, kuomet yra sunki finansinė padėtis. Šios pašalpos dydis ir sąlygos gali varijuoti priklausomai nuo savivaldybės.

Įvertinus bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamas, esamą socialinę ir materialinę padėtį, iš rajono Savivaldybės biudžeto gali būti skiriama asmenims, vaikams iki 18 metų, esant sunkiai ligai:

 1. po traumos, staigaus susirgimo sunkios ligos atveju įsigyti būtinų vaistų (pagal gydytojų išduotus galiojančius receptus, išskyrus kompensuojamiesiems vaistams) ar apmokėti būtinas mokamas gydymo išlaidas (pagal pateiktus dokumentus);
 2. būtinos kelionės išlaidoms padengti į socialinių paslaugų ar sveikatos priežiūros įstaigą;
 3. apmokėti už vasaros poilsio stovyklas mokyklinio amžiaus vaikams;
 4. apmokėti įsiskolinimus už švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas suteiktas paslaugas.

Dėl vaiko pinigų negalią turintiems vaikams

Negalią turintiems vaikams skiriama ir mokama didesnio dydžio išmoka vaikui (vaiko pinigai). Nuo 2022 m. sausio 1 d. ši suma siekia 116,76 eurų per mėnesį.

Vaiko pinigai skiriami neįgaliam vaikui nuo gimimo iki 18 m. arba iki nepilnametis neįgalus vaikas pripažįstamas emancipuotu ar sudaro santuoką ir emancipuotam ar susituokusiam nepilnamečiui arba vyresniam kaip 18 metų neįgaliam asmeniui, jeigu jie mokosi pagal bendrojo ugdymo, bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 23 m.

Naudoti informaciniai šaltiniai:

 • Asmens gebėjimą pasirūpinti savimi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1-365 “Dėl šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašo patvirtinimo. Prieiga per internetą: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/685f1181991311e9aab6d8dd69c6da66>
 • Lietuvos Respublikos Seimas 2016 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas, Nr. XII-2507 Prieiga per internetą: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/678d3c3244fe11e68f45bcf65e0a17ee/asr>
 • Lietuvos Respublikos Seimas 2015 metų kovo 26 d. Lietuvos Respublikos kodekso pakeitimo įstatymas Nr. XII—1566
  Prieiga per internetą: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b75c13a1d84711e49a8e8a8aa8141086/asr>
 • Lietuvos Respublikos Seimas 2015 metų kovo 26 d. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimo įstatymas Nr. XII—1567
  <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f418c862d84711e49a8e8a8aa8141086/asr>
 • Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos raštas Savivaldybių administracijoms „Dėl asmenų gebėjimų pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus vertinimo organizavimo savivaldybėse“. Prieiga per internetą: <https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/veiklos-sritys/socialine-integracija/paslaugos/metodines_rekomendacijos.pdf>

Mes visada pasiruošę jums padėti!

Mes stengiamės atmintinėse pateikti jums aktualią informaciją apie visas galimybes, priklausančias vaikus su raidos sutrikimais auginančioms šeimoms. Tačiau jei vis dėlto neradote reikiamos informacijos, Mama – Mamai emocinei konsultacijai arba įsigykite gidą tėvams.

Kilo klausimų? O gal turite susijusios patirties? Pasidalinkite savo mintimis komentarų skiltyje:

Subscribe
Notify of
0 Komentarai
Inline Feedbacks
Peržiūrėti visus komentarus