Asmens vaiklos ir gebėjimų dalyvauti įvertinimo klausimynas

Asmens vaiklos ir gebėjimų dalyvauti įvertinimo klausimynas

Asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti įvertinimo klausimynu yra vertinamas žmogaus savarankiškumas

 • Pirmoji klausimyno dalis skirta bendrai informacijai apie asmenį, kuri reikalinga nustatant specialiuosius poreikius, išsiaiškinti.
 • Antrąja dalimi siekiama išsiaiškinti, kokių sunkumų asmuo dėl sveikatos sutrikimų turi savarankiškai vykdydamas tam tikrą veiklą, ar jam reikalinga kito asmens pagalba, pagalbinės priemonės ir pan.

Klausimynu įvertinamos 5 pagrindinės asmens veiklos.

 1. Mobilumas (judėjimas). Vertinant mobilumą atsižvelgiama, kaip žmogus gali atsisėsti, sėdėti, persėsti į kitą vietą, atsistoti, stovėti, eiti, naudotis viešuoju ir privačiu transportu, paimti ir perkelti daiktus, lipti laiptais.
 2. Žinių taikymas. Vertinant žinių taikymą, atsižvelgiama į tai, kaip gebama susikaupti, atsiminti, rašyti ir skaičiuoti, kaip orientuojamasi aplinkoje ir laike, kaip suprantama regimoji ir girdimoji informacija.
 3. Bendravimas. Bendravimo dalyje įvertinamas gebėjimas bendrauti su nepažįstamais ir artimais asmenimis, kalbėjimas ir kalbos suvokimas.
 4. Savarankiškumas. Savarankiškumo dalyje – gebėjimai savarankiškai praustis ir maudytis, apsirengti ir nusirengti, valgyti, naudotis tualetu, pasirūpinti savo sveikata.
 5. Kasdienė veikla. Vertinant gebėjimus atlikti kasdienes veiklas atsižvelgiama kaip asmuo geba pasigaminti maistą ir atlikti namų ruošos darbus. Veiklos apribojimai, kitaip sakant, sumažėjęs savarankiškumas, turi kilti dėl sveikatos sutrikimų, o ne dėl kokių nors kitų priežasčių.

Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimyną pildo NDNT vertintojas.

 • Klausimyno pildymas pradedamas tik tuomet, kai vienas iš vaiko tėvų parašu patvirtina, kad yra supažindintas su vertinimo eiga ir klausimyno reikšmėmis.
 • Jis žodžiu pateikia asmeniui klausimus ir ties kiekviena veikla pagal vaiko tėvų pateiktą informaciją pažymi atsakymą ir jį įvertina balais.
 • Užpildžius klausimyną vienas iš vaiko tėvų ir vertintojas parašais patvirtina, kad atsakymai pažymėti teisingai. Taigi, vertintojas prisiima atsakomybę, kad teisingai pažymėjo atsakymus, o asmuo – kad juos pateikė teisingus.
 • Vaikų nuo 4 iki 18 m. asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimynai yra pritaikyti skirtingoms amžiaus grupėms, o vaikams iki 4 m. jis nepildomas – tokio amžiaus vaikų asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti koeficientas prilyginamas 1.
 • Klausimyno atsakymai įvertinami balais, vėliau jie prilyginami atitinkamiems koeficientams.
 • Klausimynas labai svarbus vertinant specialiuosius poreikius.

Naudoti informacijos šaltiniai:

 1. LR sveikatos apsaugos ministro, LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymas Nr. V-188/A1-84/ISAK-487 Dėl neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo. Prieiga per internetą:
  <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.252970/ghNIThXBbH>
 2. Specialieji poreikiai nustatomi individualiau. Prieiga per internetą: <http://www.biciulyste.lt/lt/tolerancijos-link/1626-specialieji-poreikiai-nustatomi-individualiau>

Mes visada pasiruošę jums padėti!

Mes stengiamės atmintinėse pateikti jums aktualią informaciją apie visas galimybes, priklausančias vaikus su raidos sutrikimais auginančioms šeimoms. Tačiau jei vis dėlto neradote reikiamos informacijos, Mama – Mamai emocinei konsultacijai arba įsigykite gidą tėvams.

Kilo klausimų? O gal turite susijusios patirties? Pasidalinkite savo mintimis komentarų skiltyje:

Subscribe
Notify of
0 Komentarai
Inline Feedbacks
Peržiūrėti visus komentarus