Vaiko sveikatos profilaktinio patikrinimo pažymėjimas

Vaiko sveikatos profilaktinio patikrinimo pažymėjimas

Kada geriausia pasitikrinti?

Vasara – pats metas tėvams pagalvoti apie vaikų sveikatos profilaktiką ir pasirūpinti vaiko sveikatos pažymėjimu. Tam, kad nereiktų laukti ilgoje eilėje pas gydytoją dėl sveikatos pažymos, vaiko sveikatos patikrinimą galima atlikti iš anksto užsirašius pas gydytojus, o pažyma galioja visus metus. Nereikia laukti vasaros vidurio ar pabaigos, kai sveikatos priežiūros įstaigose susidaro ilgiausios eilės.

Kur reikia kreiptis dėl pažymėjimo?

Dėl moksleivio sveikatos pažymėjimo reikia kreiptis į savo šeimos gydytoją įprasta tvarka: iš anksto užsiregistruoti bei atvykti nurodytu laiku. Tai, kad pažymėjimą reikia pristatyti iki rugsėjo 15 dienos, nesuteikia galimybės patekti pas gydytoją be eilės. Dar reikia žinoti, kad dantų būklę turi įvertinti gydytojas odontologas.

Kokio amžiaus vaikai turi pasitikrinti sveikatą?

Profilaktiškai tikrintis sveikatą ir apsilankyti pas šeimos gydytoją bei gydytoją odontologą privaloma visiems vaikams iki 18 metų.

Ar turi lydėti vaiką tėvai ir teisėti globėjai?

Nurodytu laiku į sveikatos priežiūros įstaigą atvykusį vaiką iki 16 metų turi lydėti vienas iš tėvų arba teisėtų globėjų, kurių sutikimo reikia norint patikrinti vaiko sveikatą.

Ar gali vaiką pas gydytoją atvesti seneliai?

Norint vaiko sveikatą patikrinti profilaktiškai atvesti jį pas gydytoją gali ir seneliai, tačiau tam vaiko tėvai turi būti pasirūpinę formalumais:

 • tėvai vaiko sveikatos raidos istorijoje yra nurodę senelius prie žmonių, kurie turi teisę gauti informaciją apie vaiko sveikatą;
 • seneliai turi rašytinį vaiko tėvų sutikimą, kuriame nurodytas konfidencialios informacijos suteikimo pagrindas, naudojimo tikslai ir terminas, iki kada šis sutikimas galioja.

Kas rašoma pažymėjime?

Pažymėjime gydytojas įrašo išvadas ir rekomendacijas dėl vaiko galimybių dalyvauti ugdymo veikloje (įskaitant ir kūno kultūros pamokas). Jei nustatoma lėtinė liga ar alergija, gydytojas įrašo, kokių pirmosios pagalbos priemonių reikėtų imtis dėl ligos prireikus pagalbos; nurodo, kokią fizinio lavinimo grupę vaikas galės lankyti: pagrindinę, parengiamąją ar specialiąją – ar vaikui ne per sunkus įprastas krūvis, ar jis per fizinio lavinimo pamokas gali daryti visus pratimus; pažymi, koks jo regėjimas, laikysena, polinkis alergijai ir kt. Tuo tarpu odontologas įvertina vaiko dantų ir žandikaulių būklę, prireikus – skiria gydymą. Į šeimos gydytojo kabinetą rekomenduojama atvykti jau pasitikrinus dantų būklę.

Kas įvertinama sveikatos tikrinimo metu?

Sveikatos tikrinimo metu turi būti įvertinamas vaiko ūgis, svoris, kraujo spaudimas, rega, klausa, kraujotaka, kvėpavimo, stuburo ir kitų organų bei jų sistemų būklė. Jei randama pakitimų, vaikas siunčiamas specialisto konsultacijai arba skiriami reikalingi diagnozei nustatyti bei gydymui paskirti tyrimai.

Ar kainuoja vaikų sveikatos profilaktinis patikrinimas?

Nei profilaktinė apžiūra, nei gydytojo išduotas Vaiko sveikatos pažymėjimas vaiko šeimai nieko nekainuoja.

Vaiko sveikatos pažymėjimas tvarkomas elektroniniu būdu

Duomenys, susiję su vaiko sveikatos pažymėjimu, visose gydymo įstaigose tvarkomi elektroniniu būdu. Tai reiškia, kad tiek profilaktinį vaiko sveikatos patikrinimą atliekantis šeimos gydytojas, tiek gydytojas odontologas duomenis apie vaiko sveikatos būklę turi įvesti į elektroninį vaiko sveikatos pažymėjimą, taip užtikrinant jų konfidencialumą, o ugdymo įstaigos gauna tikslias rekomendacijas dėl vaiko galimybių dalyvauti ugdymo veikloje bei nurodymus, kokių pirmosios pagalbos priemonių reikėtų imtis, jei vaikui prireiktų skubios pagalbos mokykloje (pavyzdžiui, dėl alergijos ar lėtinių ligų).

Be to, elektroninių vaiko sveikatos pažymėjimų informacija siunčiama į Vaikų sveikatos stebėsenos informacinę sistemą, kuri padeda mokyklose dirbantiems visuomenės sveikatos specialistams apibendrintus duomenis panaudoti planuojant sveikatos stiprinimo veiklas konkrečioje mokykloje.

Kaip sukurti Vaiko sveikatos pažymėjimo peržiūros kodą?

Portale www.esveikata.lt prisijungęs vaiko tėvas ar mama gali sukurti Vaiko sveikatos pažymėjimo peržiūros kodą:

 • naudojant pažymos peržiūros kodą galima atsisiųsti e. sveikatos portale saugomą medicininės pažymos dokumentą PDF formatu;
 • vaiko sveikatos pažymėjimo peržiūros kodą galima sukurti tik kai gydytojas pasirašo abi Vaiko sveikatos pažymėjimo dalis;
 • sukurti pažymos peržiūros kodą gali ir sveikatos priežiūros specialistas, kuris turi teisę į pažymos peržiūrą ir teisę sukurti pažymos peržiūros kodą.

Vaiko tėvui ar mamai sukurti pažymos peržiūros kodą galima įvykdžius žemiau išvardintus žingsnius:

 • prisijungti prie www.esveikata.lt portalo;
 • pasirinkti srityje „Pažymos opcija Visos pažymos“;
 • atidaryti vaiko sveikatos pažymėjimo, kuriam norima sugeneruoti peržiūros kodą, peržiūros langą;
 • pasirinkti „Sukurti pažymos peržiūros kodą“;
 • pasirinkti „Tęsti veiksmą“;
 • sistema sugeneruoja naują pažymos peržiūros e. sveikatos portale kodą, kuris parodomas atnaujintame medicininės pažymos peržiūros lange.

Kaip peržiūrėti Vaiko sveikatos pažymėjimą pagal pažymos peržiūros kodą?

Norint atsisiųsti Vaiko sveikatos pažymėjimą, naudotojui nereikia prisijungti prie www.esveikata.lt, tačiau turi būti tenkinamos šios sąlygos:

 • naudotojui žinomas / pateikiamas Vaiko sveikatos pažymėjimo peržiūros kodas;
 • naudotojui žinoma / pateikiama vaiko, kuriam išrašyta pažyma, gimimo data.

Norint atsisiųsti Vaiko sveikatos pažymėjimą, reikia atlikti šiuos veiksmus:

 • viešajame e. sveikatos portale www.esveikata.lt pasirinkti sritį „Pacientams“, tuomet pasirinkti opciją „Peržiūrėti pažymą“;
 • peržiūrėti pažymą puslapyje įvesti pažymos peržiūros kodą ir paciento, kuriam buvo išrašyta pažyma, gimimo datą;
 • įvedus duomenis paspausti mygtuką „Peržiūrėti“.

Sistema parodo naudotojui du Vaiko sveikatos pažymėjimo dokumentus PDF formatu (I ir II pažymos dalis), pasirašytus kvalifikuotu elektroniniu parašu. Naudotojas gali peržiūrėti dokumentus ir išsisaugoti juos savo kompiuteryje.

Viena vaiko sveikatos pažyma galios ir mokyklai, ir stovyklai

Daugelis tėvų raginami dar vasaros pradžioje pasirūpinti vaiko sveikatos pažymėjimais (forma Nr. 027-1/a), kuriuos reikės rugsėjį pristatyti į mokyklą. Viena sveikatos pažymos forma galioja ir mokyklai, ir ruošiantis vaiką leisti į stovyklą. Užtenka pasidaryti kopiją, kuri galioja visus metus!

Naudoti informaciniai šaltiniai:

 • Lietuvos Respublikos svaikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. V-951 Dėl statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/A “Vaiko sveikatos pažymėjimas” patvirtinimo
  Prieiga per internetą: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.248352/tODwdkBnRy>
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. V-313 Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 “Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” patvirtinimo
  Prieiga per Internetą: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.371081/sCrEzdFTNC>
 • Gydytojų dėmesiui – kaip pildyti Vaiko sveikatos pažymėjimą, Prieiga per internetą:
  https://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/gydytoju-demesiui-kaip-pildyti-vaiko-sveikatos-pazymejima
 • http://rsveikata.lt/wp-content/uploads/2017/08/K%C4%85-svarbu-%C5%BEinoti.pdf
 • http://www.vlk.lt/naujienos/Puslapiai/Ar-gali-vaik%C4%85-pas-gydytoj%C4%85-atvesti-seneliai.aspx
 • Pacientų teisių ir žalos atlyginimo įstatymas
  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.31932/asr
 • http://www.sveikatos-biuras.lt/files_/kaip%20sukurti%20vaiko%20sveikatos%20pa%C5%BEym%C4%97jimo%20per%C5%BEi%C5%ABros%20kod%C4%85.pdf

Mes visada pasiruošę jums padėti!

Mes stengiamės atmintinėse pateikti jums aktualią informaciją apie visas galimybes, priklausančias vaikus su raidos sutrikimais auginančioms šeimoms. Tačiau jei vis dėlto neradote reikiamos informacijos, Mama – Mamai emocinei konsultacijai arba įsigykite gidą tėvams.

Kilo klausimų? O gal turite susijusios patirties? Pasidalinkite savo mintimis komentarų skiltyje:

Subscribe
Notify of
0 Komentarai
Inline Feedbacks
Peržiūrėti visus komentarus