Užsienyje gautų reabilitacijos paslaugų kompensavimas

Užsienyje gautų reabilitacijos paslaugų kompensavimas

Reglamentavimas

LR Sveikatos apsaugos ministro 2013-10-15 įsakymu Nr. V-957 ,,Dėl tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ yra patvirtinta kitoje EEE (Europos Ekonominės Erdvės) šalyje patirtų sveikatos priežiūros išlaidų kompensacijos gavimo TLK (Teritorinė Ligonių Kasa) lėšomis tvarka.

Dokumento esmė: kitoje šalyje patirtos reabilitacijos išlaidos kompensuojamos tokia apimtimi ir tvarka, kokia būtų kompensuojamos atitinkamos sveikatos priežiūros išlaidos Lietuvoje. Kompensuojamoji suma negali viršyti faktinių apdraustojo išlaidų tarpvalstybinei sveikatos priežiūrai.

Taigi vaikų reabilitacijos paslaugas galima gauti ir Slovakijoje, Lenkijoje ar bet kurioje ES/EEE šalyje, o TLK privalo kompensuoti sumą, kuri būtų pervesta sveikatos įstaigai, jei paslaugos būtų teikiamos Lietuvoje.

Ši tvarka taikoma ir medicinos prietaisams, medicinos pagalbos priemonėms ar ortopedijos techninėms priemonėms.

Siuntimas

Siuntimo reabilitacijos paslaugoms tvarka yra lygiai tokia pati, kokia taikoma vykstant į reabilitacijos įstaigą Lietuvoje.

Pavyzdžiui, vykstant medicininės reabilitacijos paslaugoms, dažniausiai taikoma tvarka: šeimos gydytojas siunčia pas reabilitologą, reabilitologas rekomenduoja reabilitacinį gydymą, šeimos gydytojas rekomendacijos pagrindu įformina kelialapį į sanatoriją (daugiau informacijos atmintinėje „Apie sanatorinį gydymą“) ir išduoda tai patvirtintantį dokumentą.

Užsienyje galima gauti ir ankstyvosios reabilitacijos paslaugas (tiek stacionarias, tiek ambulatorines). Siuntimas šioms paslaugoms išduodamas šeimos gydytojo (Forma FR27/a).

Siuntime neturi būti nurodyta konkreti įstaiga, į kurią vykstama! Juk medikai siunčia sveikatos priežiūros paslaugoms, o ne konkrečios įstaigos paslaugoms!

Užsienio šalys

Kompensavimo tvarka taikoma vyksta į visas ES šalis, taip pat Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją, Šveicariją.

Užsienio įstaigoje

Paslaugas apmokamos nuosavomis lėšomis. Nėra svarbu, avansu ar po paslaugų suteikimo, taip pat nesvarbu, ar pavedimu, ar vietoje grynaisiais/kortele. Tačiau mokant pavedimu, TLK reikės pateikti banko darbuotojo patvirtintą mokėjimo pavedimą (kas netaikoma mokant grynais/kortele) užsienio įstaiga turi pateikti sąskaitą-faktūrą, kurioje būtų pateikta informacija: paciento (vaiko) vardas, pavardė, gimimo data, reabilitacijos pradžia/pabaiga, trukmė dienomis, suteiktų paslaugų pavadinimas (gali būti bendrinis, pvz. Medicininės reabilitacijos paslaugos), sumokėta suma, įstaigos pavadinimas ir kontaktinė informacija. TLK kompensuoja tik gydymo išlaidas (neskaitant kelionės, apgyvendinimo ir maitinimo), todėl tik ši sąskaita yra reikalinga.

Užsienio įstaiga išduoda medicininį išrašą (originalas, su gydytojo parašu/spaudu). Išraše pateikiama informacija: paciento būklė prieš ir po, taikytos terapijos (kaip įmanoma detaliau) ir rekomendacijos tolesniam gydymui. Išrašas gali būti užsienio kalba, TLK verčia patys.

Prašymo teikimas kompensacijai gauti

Grįžus į Lietuvą, TLK skyriuje pildomas prašymas kompensacijai gauti. Prašymo formą suteikia TLK darbuotojas, jis padės užpildyti. Kartu su prašymu pateikiama:

 • Siuntimas reabilitacijos paslaugoms
 • Užsienio įstaigos išduotas išrašas
 • Sąskaita už paslaugas ir apmokėjimą patvirtinantys dokumentai

Taip pat turėti:

 • Banko sąskaitos, į kurią pageidaujate gauti kompensaciją, numerį
 • Savo ir vaiko dokumentus
 • Prašymą galima pateikti per 1-erius metus nuo reabilitacijos paslaugų gavimo.

Kompensacijos gavimas

Pagal šiuo metu galiojančius įkainius, TLK kompensuoja:

 • 48,23 Eur/dieną už vaiko reabilitacijos paslaugas, papildomai 10,94 Eur/dieną už slaugantį asmenį. Taigi jei paslaugos užsienyje buvo teikiamos 11 dienų, gaunama 650,87 Eur kompensacija
 • 39,97 Eur/dieną arba 47,15 Eur/dieną už ankstyvosios reabilitacijos ambulatorines paslaugas (priklauso nuo kategorijos, kuriai priskiriama vaiko raida)
 • Stacionarios ankstyvosios reabilitacijos paslaugos kompensuojamos skaičiuojant atskirų gautų paslaugų įkainius. Pavydžiui, už 11 dienų trukmės paslaugas Slovakijoje buvo gauta 1241,62 Eur kompensacija.

Kompensacija paprastai pervedama per 1-2 mėnesius nuo prašymo pateikimo.

Naudoti informaciniai šaltiniai:

 • http://www.vlk.lt/veikla/veiklos-sritys/klinikinis-kodavimas/Klinikinio%20kodavimo%20mokym%C5%B3%20med%C5%BEiaga/Documents/Stacionare%20teikiamos%20reabilitacijos%20kodavimas.pdf
 • https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.313664/asr

Mes visada pasiruošę jums padėti!

Mes stengiamės atmintinėse pateikti jums aktualią informaciją apie visas galimybes, priklausančias vaikus su raidos sutrikimais auginančioms šeimoms. Tačiau jei vis dėlto neradote reikiamos informacijos, Mama – Mamai emocinei konsultacijai arba įsigykite gidą tėvams.

Kilo klausimų? O gal turite susijusios patirties? Pasidalinkite savo mintimis komentarų skiltyje:

Subscribe
Notify of
0 Komentarai
Inline Feedbacks
Peržiūrėti visus komentarus