Sanatorinis gydymas Lietuvoje

Sanatorinis gydymas Lietuvoje

 1. Sanatorinis gydymas skiriamas sergantiems (judamojo – atramos aparato, nervų, psichikos ir elgesio, kvėpavimo, ausų, nosies, gerklės, virškinimo sistemų ligomis) kūdikiams iki 12 mėnesių ir vaikams iki 18 metų amžiaus šeimos gydytojo siuntimu (F-027/a):
  • Šeimos gydytojas išduoda siuntimą reabilitologo konsultacijai dėl sanatorinio gydymo.
  • Konsultacijos metu reabilitologas paskiria pirmąjį reabilitacijos etapą (5 arba 10 darbo dienų).
  • Praėjus pirmąjį reabilitacijos etapą reabilitologas pateikia atsakymą dėl sanatorinio gydymo skyrimo. Vaikams gali būti skiriamas sveikatos grąžinamasis gydymas (Sv.gr, skiriamas vaikams nuo 3 metų), reabilitacija II (R2, skiriamas vaikams iki 3 metų), Reabilitacijai III (R3) gydymas.
  • Su reabilitologo atsakymu dėl sanatorinio gydymo, kreipiamasi į šeimos gydytoją, kuris išduoda siuntimą sanatoriniam gydymui.
  • Šeimos gydytojas turi vaiko tėvams (jei vaikui 16 metų, informacija suteikiama jam pačiam) pranešti apie skiriamą sanatorinį gydymą ir jų paprašyti parašu patvirtinti, kad tokią informaciją gavo. Jei sanatorinio gydymo atsisakoma, – tai dokumentuose taipogi turi būti pažymėta.
  • Vaiko tėvai turi teisę ir galimybę patys pasirinkti, kurioje įstaigoje gydytis jų vaikui.
 2. Vaikams iki 7 metų ir vaikams su negalia iki 18 metų siuntimų į sanatoriją skaičius nėra ribojamas – dėl tos pačios ligos vaikai gali vykti kelis kartus per metus. Jeigu nėra kelialapio, šeimos gydytojas kreipiasi į ligonių kasas dėl papildomo kelialapio gavimo (sanatorijos skyrimo išimties tvarka) ir prašymas yra patenkinamas. Papildomo kelialapio gavimo tvarka:
  • Reabilitologo išvados yra pateikiamos GKK (gydytojų konsultacinei komisijai), kuri išsiunčia prašymą į ligonių kasas dėl sanatorijos skyrimo išimties tvarka. Gavus ligonių kasų sutikimą kompensuoti gydymą – vykstate į sanatoriją. Atsakymas dėl papildomų lėšų skyrimo vaikui priimamas skubiai – dažniausiai tą pačią dieną arba per 1-2 d.d.
  • Jeigu vaiko tėvams vis dėlto kyla neaiškumų, kurių gydytojas jam negali paaiškinti ar išspręsti, kreipiamasi į gydymo įstaigos administraciją ir parašomas prašymas (kreipimasis) raštu, kodėl nėra skiriamas vaikui sanatorinis gydymas ir prašoma nurodyti motyvuotas tokio sprendimo priežastis.
 3. Už vaiko slaugymą sanatorijoje mamai ar kitam slaugančiam asmeniui maitinimą ir apgyvendinimą apmoka ligonių kasos. TLK pažymoje turi būti pažymėta varnelė – vaikui reikalinga motinos ar kito lydinčiojo asmens slauga. Su mama ar kitu slaugančiu asmeniu gali vykti:
  • Vaikas iki 8 metų.
  • Keli tos pačios šeimos vaikai iki 8 metų gali būti lydimi tik vieno slaugančio asmens.
  • Vyresni nei 8 metų amžiaus vaikai su negalia arba gydytojų konsultacinei komisijai nustačius, kad reikalinga slauga sanatorijoje, nes vaikas negali apsitarnauti pats.
 4. Vykdami į sanatoriją pasiimkite asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išrašo iš medicininių dokumentų formą F-027/a, neįgalumą patvirtinantį dokumentą, jei vaikas su negalia, kompensuojamų vaistų pasą.
 5. Elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai išduodami slaugančiam vaiką dirbančiam šeimos nariui: seneliui (-ei), tėvui, motinai, įtėviui, įmotei, globėjui (-ai), rūpintojui (-ai) medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje slaugyti. Elektroninis pažymėjimas vaiką slaugančiam asmeniui išduodamas gydančio gydytojo, o medicininės reabilitacijos laikotarpiu pažymėjimą tęsia arba išduoda reabilitacijos įstaigos gydytojas pagal ligų sąrašą:
  • Iki 120 k d. per metus: vaikas iki 7 m. amžiaus, sergantis bet kuria liga;
  • Iki 364 k.d., pasibaigus terminui ne ilgiau kaip 120 k.d.dienų per kalendorinius metus: vaikas yra iki 18 m. amžiaus, sergantis ypač sunkia liga;
  • Iki 180 k.d., pasibaigus terminui ne ilgiau kaip 120 k.d per kalendorinius metus: vaikas yra iki 18 m amžiaus, sergantis sunkia liga;
  • ne ilgiau kaip 120 k.d. per kalendorinius metus, kai dėl ligos vaikas turi sunkią negalią.
 6. Jeigu susirgus vaikui sanatorijoje būtinas aktyvus gydymas stacionare, dėl kurio neišnaudojamos visos sanatorinio gydymo dienos, TLK išduota reabilitacijos pažyma gali būti nutraukiama su galimybe sugrįžti į sanatoriją:
  • Reikia iš anksto užsiregistruoti ir suderinti dėl sanatorinio gydymo pratęsimo ir apgyvendinimo sanatorijoje;
  • Išsiimti naują TLK pažymą dėl medicininės reabilitacijos pabaigimo po aktyvaus gydymo kitoje ASPĮ;
  • Gauti naują šeimos gydytojo siuntimą.
 7. Jei būnant sanatorijoje, vaikas suserga ir dėl ligos nėra išnaudojamos visos reabilitacinio gydymo dienos, vaikas išleidžiamas ambulatoriškai gydytis namuose su galimybe pasveikus sugrįžti į sanatoriją per 30 kalendorinių dienų:
  • Reikia iš anksto užsiregistruoti ir susiderinti dėl sanatorinio gydymo pratęsimo ir apgyvendinimo sanatorijoje;
  • Gauti naują siuntimą sanatoriniam gydymui iš šeimos gydytojo.
  • Išsiimti naujos TLK pažymos nereikia.
 8. Į reabilitacijos įstaigas pacientai privalo atvykti ne vėliau:
  • Negu per 3 dienas nuo stacionarinio gydymo ir pirmojo reabilitacijos etapo pabaigimo, t. y. nuo formos Nr. 027/a ir formos ar epikrizės išrašymo datos. Jeigu pacientui antrasis reabilitacijos etapas yra indikuotinas vėliau, konkrečią datą nurodo siunčiantis gydytojas. Antrojo etapo pradžios data turi būti nurodyta formoje Nr. 027/a ar epikrizėje.
  • Negu per 10 dienų, nes tiek laiko galioja ligonių kasų išduota pažymą, patvirtinanti teisę į kompensaciją sanatoriniam gydymui. Reikia laikytis pažymoje nurodytų atvykimo į reabilitacijos įstaigą terminų. Atvykus anksčiau ar pasibaigus pažymos galiojimo laikui, pacientai į sanatoriją nebepriimami. Prieš vykdami būtinai pasitikrinkite, ar sanatorijoje yra laisvų vietų.

VAIKŲ MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SANATORINIO GYDYMO PASLAUGAS TEIKIANČIŲ ĮSTAIGŲ KONTAKTAI:
Letuvoje yra 68 medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas vaikams teikiančios įstaigos, iš kurių 35 įstaigos minėtas paslaugas vaikams teikia nuo gimimo.
Medicininės reabilitacijos paslaugų pavadinimų trumpinimas:

 • Stacionarinės paslaugos:
  Sv.gr.-Sveikatos grąžinamasis gydymas;
  R2-reabilitacija II;
  Ant.- Antirecidyvinis gydymas (dalinai kompensuojamas sanatorinis gydymas)
 • Ambulatorinės paslaugos:
  Pal.r.-Palaikomoji reabilitacija/pakartotinė reabilitacija;
  Am.r. II-Ambulatorinė reabilitacija II – 16 d. d.

Naudoti informaciniai šaltiniai:

 • Pacientų saugos, inovacijų ir kokybės fondas.
  Prieiga per internetą:
  <http://pagalba.pacientufondas.lt/index.php?action=artikel&cat=4&id=4&artlang=lt>
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Reabilitacija.
  Prieiga per internetą:
  <https://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/asmens-sveikatos-prieziura/reabilitacija
 • Vaikų reabilitacijos komandos schema.
  Prieiga per internetą: <http://www.abromiskes.lt/vaiku-reabilitacija/reabilitacijos-komanda/>
 • Fizinė medicina ir reabilitacija.
  Prieiga per internetą:
  <https://reabilitacija.wordpress.com/ligos-ir-reabilitacija/>
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. V-50 “Dėl medicinos reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo”
  Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-07-01
  Valstybės žinios, 2008-01-29, Nr. 12-407
  Prieiga per internetą:
  <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.528500FDBAEE/ovJYGebkQl>
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. V-533/A1-189 dėl „Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklių“.
  Nauja redakcija nuo 2010-07-28
  Valstybės žinios, 2010-07-27, Nr. 89-4740
  Prieiga per internetą: <http://sodra.lt/uploads/documents/files/doc_El_Taisykles.pdf >
 • Ergoterapija – kas tai?
  Prieiga per internetą: <http://www.ergoterapija.lt/kas_tai.asp>
 • Viskas, kas aktualu šeimai.
  Prieiga per internetą: <http://www.mususeima.lt/lt/straipsniai/parama_seimai/pasalpos/ligos_pasalpa/>
  Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas Nr. IX-110
  Prieiga per internetą:
  <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.068516AF734B/olnuxIidLy>
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. V-533/A1-189 , KEISTA: 2006 08 29 įsakymu Nr. V-721/A1-245 (nuo 2006 09 01) (Žin., 2006, Nr. 93-3668) Dėl sunkių ligų sąrašo
  Prieiga per internetą:
  <http://www.sodra.lt/uploads/documents/files/Sunki%C5%B3%20lig%C5%B3%20s%C4%85r%C5%A1as.pdf>
 • Valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. 1K-217 „Dėl Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų išlaidų kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis ir šių paslaugų apskaitos tvarkos aprašo ir su juo susijusių medicininės apskaitos formų ir jų pildymo taisyklių bei medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų rūšių ir profilių klasifikatorių patvirtinimo (ir vėlesni jo pakeitimai)“
  Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-07-28
  Valstybės žinios, 2012-10-02, Nr. 114-5808
  Prieiga per internetą:
  <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3F8B3C7AA731/NvphlPHKPo>
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas V-889 Dėl Medicininės reabilitacijos įstaigų (padalinių) veiklos specialiųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo
  Galiojanti suvestinė redakcija 2016-05-01
  TAR, 2015-07-31, Nr. 11847
  Prieiga per internetą:
  <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c272bd40377c11e5aee6f3ae4a9cfa2d/zzMDxPXjEa>
 • Valstybinė ligonių kasa. Medicininė reabilitacija.
  Prieiga per internetą:
  < Valstybinė ligonių kasa. Vaikų medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas teikiančios įstaigos.
  < http://www.vlk.lt/veikla/veiklos-sritys/sveikatos-prieziuros-paslaugos/medicinine-reabilitacija/Puslapiai/RehabPlacesInfants.aspx>
 • Medicininė reabilitacija. Apie ką pamiršta pacientai: video.

Prieiga per internetą:
<http://lsveikata.lt/aktualijos/medicinine-reabilitacija-apie-ka-pamirsta-pacientai-video-8936>

Mes visada pasiruošę jums padėti!

Mes stengiamės atmintinėse pateikti jums aktualią informaciją apie visas galimybes, priklausančias vaikus su raidos sutrikimais auginančioms šeimoms. Tačiau jei vis dėlto neradote reikiamos informacijos, Mama – Mamai emocinei konsultacijai arba įsigykite gidą tėvams.

Kilo klausimų? O gal turite susijusios patirties? Pasidalinkite savo mintimis komentarų skiltyje:

Subscribe
Notify of
0 Komentarai
Inline Feedbacks
Peržiūrėti visus komentarus