Įtariant arba nustačius raidos sutrikimą vaikui, socialinių paslaugų, lengvatų skyrimo, švietimo ir sveikatos klausimais.

Teikiame emocinę konsultaciją, kad padėtume tėvams nusiraminti, rasti išeitis, lengviau suvaldyti krizinės situacijas.

Nustačius raidos sutrikimą vaikui – jūsų veiksmų planas raštu socialinėms paslaugoms, lengvatoms, švietimo pagalbai ir sveikatos paslaugoms gauti.