nustačius raidos sutrikimą vaikui, socialinių paslaugų, lengvatų skyrimo, švietimo ir sveikatos klausimais
nustačius raidos sutrikimą vaikui – jūsų veiksmų planas raštu socialinėms paslaugoms, lengvatoms, švietimo pagalbai ir sveikatos paslaugoms gauti